EN

9.07.2021, 10:06 Wersja do druku

Gdańsk. Przyznano granty dla NGO na działania w kulturze

Inne aktualności

38 organizacji pozarządowych uzyskało wsparcie miasta w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego. W jego ramach zorganizują koncerty, festiwale, pokazy filmowe, wystawy, warsztaty i spektakle w miejskiej przestrzeni. Miasto Gdańsk przeznaczy na ten cel 924 tysiące złotych. Pisze Marta Formella w portalu gdansk.pl.

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Każda organizacja mogła złożyć w konkursie maksymalnie dwie oferty. Z 73 ofert, które zostały przedstawione komisji wybrano 40 propozycji 38 gdańskich organizacji pozarządowych.

Proponowane działania musiały uwzględniać aktywizację mieszkańców w skali dzielnicowej i sąsiedzkiej. Projekty kulturalne zgłaszane w konkursie miały także mieć na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych a także krzewić ideę wolności, solidarności i otwartości. Proponowane przedsięwzięcia mogły zarówno nawiązywać do tradycji i tożsamości kultury Gdańska, jak i tworzyć nową wartość dzięki oryginalnym metodom ekspresji. Realizacja projektów ma odznaczać się wysoką jakością̨, unikatową i spójną koncepcją oraz rzetelnością̨ wykonania. Na dofinansowanie mogły liczyć zarówno projekty kulturalne skoncentrowane na wybranej dziedzinie kultury i sztuki, jak i te o charakterze interdyscyplinarnym.

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Tytuł oryginalny

Przyznano granty dla NGO na działania w kulturze. 38 organizacji ze wsparciem Miasta

Źródło:

www.gdansk.pl
Link do źródła

Autor:

Marta Formella

Data publikacji oryginału:

08.07.2021

Wątki tematyczne