EN

1.10.2020, 18:00 Wersja do druku

Warszawa. Nabór do Partnerów Teatroteki Szkolnej - do 11 października!

mat. Instytutu Teatralnego

Inne aktualności

Program Partnerzy Teatroteki Szkolnej adresowany jest do pracowników domów kultury, którzy prowadzą dziecięce lub młodzieżowe grupy teatralne. Zapraszamy do rocznego cyklu spotkań w grupie instruktorów teatralnych zainteresowanych wymianą doświadczeń i refleksji związanych z teatrem amatorskim.

Zapraszamy do udziału w programie osoby, które:
- pracują w domach kultury jako instruktorzy;
- chcą rozwijać się jako prowadzący dziecięce lub młodzieżowe grupy teatralne;
- są zainteresowane dzieleniem się swoimi metodami z innymi praktykami teatru amatorskiego;
- chcą poznać sposób i filozofię pracy innych instruktorów teatralnych;
- są nastawione na samorozwój, refleksję, krytyczne myślenie oraz wymianę perspektyw z innymi praktykami;
- chcą pracować w myśl idei pedagogiki teatru.

Jak wygląda udział w programie?

W sezonie 2020/2021 zapraszamy uczestników na cztery spotkania. Pierwszy zjazd będzie przeznaczony na poznanie się członków grupy i wprowadzenie w założenia programu. Główną częścią będzie wyłonienie istotnych dla uczestników tematów do dalszej pracy (związanych z pracą w nurcie teatru amatorskiego). Wokół tych zagadnień zorganizujemy kolejne spotkania.

Roczny cykl ma pomóc uczestnikom w określeniu ich indywidualnych celów związanych z prowadzeniem amatorskich grup teatralnych (z uwzględnieniem potrzeb odbiorców i możliwości instytucji) oraz rozpoznać własny potencjał. Chcemy, aby spotkania grupy były dla pedagogów teatru okazją do samoobserwacji i rozwijania siebie jako osoby mającej wpływ na kształt edukacji teatralnej w Polsce.

Spotkania poprowadzą Maria Babicka i Justyna Czarnota. Warsztaty posłużą wymianie refleksji i doświadczeń między członkami grupy. Aby stworzyć do tego przestrzeń, prowadzące będą korzystać z pedagogiki teatru oraz innych metod pracy nad rozwojem grupy / pracy z grupą.

W kolejnym sezonie – 2021/2022 uczestnicy będą mogli kontynuować udział w programie w dwóch modułach:
- indywidualnym procesie tutoringowym skupionym na realizacji wybranego przez uczestnika celu;
- tworzenie materiałów na portal Teatroteka Szkolna.

Udział w programie jest bezpłatny. Podczas każdego ze zjazdów zapraszamy uczestników na spektakle z bieżącego repertuaru teatrów. Instytut zapewnia również noclegi podczas zjazdów, natomiast nie gwarantuje posiłków ani zwrotów kosztów podróży. Planowane miejsce spotkań to Warszawa. Zastrzegamy sobie możliwość realizacji spotkań na platformie Zoom w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.
Prosimy o przemyślane zgłoszenia i zarezerwowanie terminów z wyprzedzeniem, gdyż największy sens ma udział we wszystkich zjazdach. Ponadto, informujemy, że uczestnictwo w pierwszym zjeździe jest warunkiem koniecznym udziału w całym programie.

Terminy zjazdów:
15-16 listopada 2020 r.
17-18 stycznia 2021 r.
21-22 marca 2021 r.
14 czerwca 2021 r.

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową do dnia 11 października 2020 roku.

Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani na podstawie treści zgłoszeń, które będą przeanalizowane pod kątem zgodności z założeniami programu. Lista osób zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana do dnia 16 października 2020 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają szczegółowe informacje mailowo.

Więcej informacji o programie.

Pytania dotyczące rekrutacji i programu prosimy kierować do Justyny Czarnoty: [email protected]

Źródło:

Materiał własny