EN

16.04.2021, 12:51 Wersja do druku

Warszawa. NCK: ponad 31 mln zł na konwersję cyfrową domów kultury

Inne aktualności

Ponad 31 mln zł wynosi budżet projektu pn. "Konwersja cyfrowa domów kultury", w ramach którego 200 domów, centrów i ośrodków kultury otrzyma wsparcie. Nabór do konkursu grantowego NCK rusza w piątek. Przewidywana wysokość grantów wynosi od 80 do 200 tys. zł.

- O godz. 14 będziemy mieli przyjemność rozpocząć nabór do programu, który ma wzmocnić potencjał samorządowych instytucji kultury. Rok 2020 to rok, który był dla nas wszystkich bardzo trudny, ale pomimo tego Narodowe Centrum Kultury starało się wspierać instytucje kultury - powiedział na piątkowym briefingu prasowym dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski.

Poinformował, że budżet projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury" wynosi ponad 31 mln zł. - To wsparcie dla blisko 200 domów, centrów i ośrodków kultury w Polsce. Wszystkie te instytucje, które działają na rzecz wspólnego dobra, które wprowadzają rozwiązania informatyczne, cyfrowe, tak, żeby inni mogli z tego skorzystać. Z jednej strony wspieramy instytucje kultury, ale pośrednio wszystkich beneficjentów, ponieważ każdy z nas za pośrednictwem właśnie internetu ma możliwość zobaczyć szeroką ofertę edukacyjną, a przede wszystkim kulturalną, prezentowaną przez instytucję kultury - wskazał dyrektor Wiśniewski.

Celem największego tegorocznego przedsięwzięcia NCK, wspierającego lokalne instytucje kultury, jest "wyposażenie domów, centrów i ośrodków kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia online i/lub w formie cyfrowej działań edukacyjnych i animacyjnych dla lokalnych społeczności".

Wicedyrektor NCK ds. profesjonalizacji i wsparcia sektora kultury, Michał Rydzewski podkreślił, że "po raz pierwsze na tę skalę Narodowe Centrum Kultury sięgnęło po środki europejskie". Zwrócił uwagę, że "w ramach tego projektu będzie to największe jednorazowe wsparcie szkoleniowe dla samorządowych instytucji kultury, dla domów i centrów kultury, jakie kiedykolwiek przygotowali".

Przekazał, że "zgłaszane projekty mogą być finansowane w 100 proc. ze środków grantowych".

Projekt ma charakter konkursowy i składa się z dwóch komponentów: "kompleksowego programu szkoleniowego i wsparcia tutorów cyfrowych, które obejmą wszystkie samorządowe instytucje kultury zakwalifikowane do udziału w Konwersji cyfrowej DK" oraz "indywidualnych grantów dla poszczególnych instytucji, przeznaczonych na: zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line (audio-video, nagłośnieniowego); zakup elementów wyposażenia cyfrowego sal multimedialnych/ sal AR (projektory, ekrany, rzutniki multimedialne, urządzenia audio, oprogramowanie), do realizacji streamingów on-line, realizacji TV i innych działań multimedialnych (np. wyświetlanie wizualizacji, mapping itp.), studiów nagrań, radiowych, lektorskich, podcastowych; zakup oprogramowania i licencji; pokrycie kosztów dostosowania realizowanych działań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: zakup sprzętu (pętle indukcyjne itp.), przygotowanie ścieżek edukacyjnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, filmów w PJM/SJM/SKOGN, udostępnienie stron www/aplikacji; dodatkowe szkolenia, wynikające ze specyficznych potrzeb danej instytucji i podejmowanych przez nią działań, o ile nie zostaną one uwzględnione w obligatoryjnym programie szkoleniowym, za którego organizację odpowiada Narodowe Centrum Kultury".

Docelowo wsparcie otrzyma 200 samorządowych instytucji kultury: "domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego" oraz "biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki".

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w wiedzę i kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

Przewiadywana wysokość grantów wynosi od 80 do 200 tys. zł.

Termin składania wniosków minie 10 maja. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi najpóźniej do 30 czerwca.

Czas realizacji projektów grantowych to lipiec 2021 – czerwiec 2022.

W okresie tym grantobiorca: "przejdzie cykl szkoleń NCK, skorzysta z tutoringu, przygotuje strategię cyfrową instytucji, zakupi niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje".

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne