EN

29.06.2021, 12:00 Wersja do druku

Warszawa. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca - nowa nazwa instytucji

Instytut Muzyki i Tańca zmienił nazwę na Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Zmiana nazwy wynika z dążenia do podkreślenia państwowego charakteru instytucji, która od ponad 10 lat wspiera polski świat tańca i muzyki.

Inne aktualności

Najważniejsze działania prowadzone przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca to m.in. koordynacja czterech Programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Muzyka, Muzyczny Ślad, Zamówienie kompozytorskie i Taniec, nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej – jednej z najważniejszych nagród polskiego środowiska muzycznego, a także systemowego wsparcia polskich tancerzy poprzez programy rezydencyjne czy impresaryjne. Inne ważne projekty NIMIT to: Scena Muzyki Polskiej, Przestrzenie Sztuki, PolandDances, Z Klasyką przez Polskę, Polska Sieć Tańca, Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki, Kongres Tańca, Zamówienia choreograficzne, Nagroda im. Oskara Kolberga czy portal taniecpolska.pl.

– Podejmowane przez nas działania mają charakter systemowego wsparcia kultury w dziedzinie muzyki i tańca. Postrzegając te dwa gatunki sztuki jako osobne, a jednocześnie współpracujące ze sobą – tworzymy przestrzenie do tego, by mogły się kreatywnie i pięknie rozwijać – mówi Katarzyna Meissner, dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.  Współpracujemy ze wszystkimi środowiskami muzycznymi i tanecznymi w Polsce. Spajając to, co lokalne, z tym, co globalne, dbając o dziedzictwo narodowe i jednocześnie rozwój współczesnych artystów i instytucji, mamy przed sobą jeszcze wiele działań i tematów do podjęcia oraz ujęcia w naszej strategii. Patrzymy na świat polskiego tańca i polskiej muzyki holistycznie. Chcemy dbać o ich promocję, rozwój, dokumentowanie historii i animowanie przyszłości. Patrząc w ten sposób na naszą misję oraz na coraz większą skalę wpływu – zasadnym jest podkreślenie narodowego właśnie charakteru tej działalności również w nazwie  powiedziała Katarzyna Meissner, dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Już niebawem powstanie Rada Programowa NIMiT, która będzie wspólnym ciałem doradczym dla Instytutu. Do tej pory funkcjonowały osobne rady dla muzyki i tańca. Chcąc jednak sprostać wymogom legislacyjnym, jak również zapewnić harmonijny i spójny rozwój obu dziedzin, będzie to teraz jedna organizacja, w której w równej proporcji zasiądą najwybitniejsi przedstawiciele środowisk tanecznych i muzycznych. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu obie te sfery artystyczne będą jeszcze bardziej niż dotychczas wzajemnie się inspirować, a na szczeblu decyzyjnym podejmą wspólny dialog dla swojego silniejszego rozwoju w Polsce i za granicą – powiedziała dr hab. Aleksandra Dziurosz, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Twórcą identyfikacji wizualnej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca jest Marcin Władyka, grafik, wykładowca warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

– Podstawowym założeniem projektu było połączenie idei ruchu i dźwię­ku w jednej, dynamicznej i syntetycznej formie. Ruch obrotowy, który jest podstawą wielu figur tanecznych, oraz falowa natura dźwięku, mogą być wyrażone poprzez ideogram o tej samej prostej formie. Syntetyczne formy wyrażające podstawowe pojęcia przyjmują tutaj postać abstrakcyjnego znaku. Zmienia on znaczenie w zależności od tego, jak zostanie obrócony. Można również dostrzec podobień­stwo do inicjałów pojęć: – jak taniec, – jak muzyka. Ostateczna forma czerwonego sygnetu logotypu NIMiT jest nachyloną pod kątem 45˚postacią tej samej formy na białym tle. Jest to jednocześnie litera i inicjał – N– wyjaśnił artysta grafik, Marcin Władyka.

Narodowemu Instytutowi Muzyki i Tańca został nadany odrębnym zarządzeniem statut w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nie zmienia się siedziba Instytutu. Nadal będzie mieścić się przy ul. Aleksandra Fredry 8 w Warszawie.

Źródło:

Materiał nadesłany