EN

25.06.2021, 09:42 Wersja do druku

Warszawa. List wicepremiera Glińskiego na zakończenie roku szkolnego 2020/21 w szkołach artystycznych

Inne aktualności

Ten rok szkolny dobitnie pokazał siłę i sprawność naszego środowiska - napisał wicepremier, minister KDNiS Piotr Gliński w liście na zakończenie roku szkolnego 2020/21 w szkołach artystycznych. Podziękował uczniom, rodzicom, pedagogom i dyrektorom szkół za odpowiedzialną postawę.

"Dobiegły końca zajęcia w roku szkolnym 2020/2021. Pandemiczna rzeczywistość zdominowała przebieg lekcji i organizację życia szkolnego. Wszyscy przechodziliśmy próbę zbiorowej odpowiedzialności i roztropności – tak na poziomie poszczególnych rodzin, jak i jednostek oświatowych oraz całego systemu szkolnictwa" - napisał w liście wicepremier Gliński.

Przypomniał, że "przez cały rok szkolny szkoły artystyczne pracowały w podwyższonym reżimie sanitarnym". "Dzięki państwa ogromnemu zaangażowaniu i cierpliwości zdaliśmy ten egzamin. Składam gorące podziękowania za państwa odpowiedzialną postawę – każdemu uczniowi, rodzicowi i pedagogowi szkół artystycznych. Szczególne podziękowania adresuję do dyrektorów szkół, którzy ofiarnie wdrażali wszystkie pandemiczne przepisy, dbali o ich przestrzeganie i stosowanie. Pomimo wszelkich obostrzeń nauka w szkołach artystycznych nie została powstrzymana ani na moment. Każdego dnia szkoły odbywały się zajęcia, uczniowie brali udział w konkursach, choć w tym roku głównie zdalnie, uczestniczyli w egzaminach dyplomowych i akcji rekrutacyjnej. Ten rok szkolny dobitnie pokazał siłę i sprawność naszego środowiska" - podkreślił minister.

Dodał, że gdy obecny rok szkolny zbliżał się do zakończenia Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki podjęło próbę powrotu do regularnego modelu prowadzenia zajęć. "Należało położyć na szalach z jednej strony względy bezpieczeństwa i higieny, z drugiej potrzebę społecznych kontaktów i normalizacji przebiegu zajęć, która w szkołach artystycznych wyraża się w kontakcie dwóch artystów – nauczyciela i ucznia. Gdy nie jest on bezpośredni, zawsze będzie niepełny. Zachowując wszelkie zasady bezpiecznego kontaktu, doprowadziliśmy do wyczekiwanego spotkania pedagogów z uczniami w szkolnych murach. Według obecnych badań statystycznych ten krok nie przełożył się na dynamikę zachorowań. Mamy nadzieję, że tak pozostanie i że zajęcia w nowym roku szkolnym rozpoczniemy w tradycyjny sposób" - napisał szef MKDNiS.

Wskazał, że "niezwykłość wyzwania, z którym przyszło nam się zmierzyć, miała swoje odzwierciedlenie w szczególnych rozwiązaniach prawnych, które należało wprowadzić, aby ułatwić prowadzenie procesu nauczania". "Ponownie wyrażam swoją wdzięczność Ministerstwu Edukacji i Nauki za zrozumienie specyfiki kształcenia artystycznego i ujęcie jej we wszystkich przepisach organizujących życie szkół podczas pandemii. Jednakże szczególnie cieszę się z uwzględnienia naszych potrzeb co do sfinansowania wyposażenia nauczycieli w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć artystycznych w sposób zdalny. Wszelkie urządzenia do przesyłania dźwięku i obrazu, potrzebne w edukacji muzyków, plastyków i tancerzy, zostały wpisane na listę refundacji. Mam nadzieję, że te działania pozwoliły na lepszy kontakt nauczycieli z uczniami i wpłynęły na większą skuteczność nauczania na odległość" - podkreślił Gliński.

Złożył także podziękowania "wszystkim uczestnikom społeczności szkół artystycznych za wytrwałość i pracę w szczególnej obecnej sytuacji". "Życzę państwu z całego serca, aby wakacyjny okres przyniósł oczekiwane wytchnienie, był dla państwa czasem beztroskiego wypoczynku, wielu pięknych wrażeń i pełni zdrowia" - zakończył list minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. 

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne