EN

8.05.2023, 18:55 Wersja do druku

Warszawa. Komunikat Przewodniczącej Rady Naukowej „Dialogu”

Profesorowie Leszek Kolankiewicz (Uniwersytet Warszawski), Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński), Janusz Degler (Uniwersytet Wroclawski) i Lech Sokół (Instytut Sztuki PAN) złożyli na ręce prof. dr hab. Małgorzaty Szpakowskiej, przewodniczącej Rady Naukowej miesięcznika „Dialog”, swoje rezygnacje z udziału w Radzie.

Inne aktualności

„W związku z narzuceniem redakcji «Dialogu» redaktora naczelnego – w bezprecedensowym trybie bez konsultacji z Zespołem redakcyjnym i z Radą Naukową pisma – zgłaszam niniejszym rezygnację z uczestnictwa w Radzie Naukowej «Dialogu»” – napisał prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz.

Z tego samego powodu z Rady wystąpił prof. dr hab. Dariusz Kosiński, dodając: „przez te lata, kiedy miałem zaszczyt należeć do tego grona, byłem naprawdę dumny, że moje nazwisko widnieje na okładce tego znakomitego pisma. Ogromnie żałuję, że okres ten kończy się w taki właśnie sposób”.

Prof. Janusz Degler w swoim liście napisał: „czytam «Dialog» od pierwszego numeru i pamiętam, że w jego ponad 60-letniej działalności bywały trudne momenty, ale to, co się zdarzyło obecnie, to sprawa bez precedensu, która musi budzić sprzeciw i oburzenie”.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Naukowej „Dialogu” wydała w dniu 8 maja 2023 roku następujący komunikat, który przekazujemy do wiadomości publicznej:

Zmiany personalne, jakich bez porozumienia z Zespołem dokonał wydawca w redakcji „Dialogu”, skutkują rozwiązaniem Rady Naukowej miesięcznika.

prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska
Przewodnicząca Rady Naukowej miesięcznika „Dialog”
Warszawa, 8 maja 2023

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne