17.03.2021, 11:22 Wersja do druku

Warszawa. Forum Badawcze PTBT: drugie spotkanie

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych zaprasza na drugie spotkanie z cyklu FORUM BADAWCZE. Przedmiotem dyskusji będą współczesne perspektywy badań nad dramatem. 

fot. mat. organizatora

Spotkanie – w trybie zdalnym na platformie Zoom – rozpocznie się we wtorek 23 marca o godzinie 18.00. 

Spotkanie poprowadzi Jacek Kopciński. 

Krótkie wypowiedzi zgodzili się wygłosić: Wojciech Baluch (UJ), Anna R. Burzyńska (UJ), Jarosław Cymerman (UMCS), Piotr Dobrowolski (UAM), Dobrochna Ratajczakowa (UAM), Tamara Trojanowska (University of Toronto), Ewa Wąchocka (UŚ). Pomysłodawcą cyklu Forum Badawcze jest Paweł Płoski.

Chętnych do wzięcia udziału prosimy o zgłoszenia na adres badania.teatralne@gmail.com. Link zostanie wysłany dzień wcześniej. Przy rejestracji na spotkanie prosimy o zgłaszanie chęci ewentualnego wystąpienia – FORUM jest otwarte na prezentacje i głosy wszystkich zainteresowanych badaczek i badaczy – a jeśli zabraknie czasu, zorganizujemy kolejne spotkanie. Zaproszenie jest skierowane także do studentek i studentów (także doktorantów), którzy nie należą do PTBT, a mogą być zainteresowani tematem.

Tematami kolejnych spotkań Forum Badawczego będą badania nad dramatem, biografiami oraz historią teatrów w miastach.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne