26.01.2021, 13:19 Wersja do druku

Warszawa. Forum Badawcze PTBT: pierwsze spotkanie

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu FORUM BADAWCZE. Przedmiotem inauguracyjnej dyskusji będzie stan badań nad polskim teatrem XIX wieku oraz perspektywy na przyszłość. 

fot. mat. organizatora

Spotkanie – w trybie zdalnym na platformie Zoom – rozpocznie się w czwartek 28 stycznia o godzinie 18.00. 

Pomysłodawcą cyklu FORUM BADAWCZE jest dr Paweł Płoski, pierwsze spotkanie poprowadzi dr hab. Halina Waszkiel, prof. AT. Krótkie wypowiedzi zgodzili się wygłosić: prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa, prof. dr hab. Jan Michalik, prof. dr hab. Dariusz Kosiński, dr hab. prof. UJ Dorota Jarząbek-Wasyl, dr hab. prof. UAM Krzysztof Kurek, dr hab. prof. UJ Agnieszka Marszałek, dr hab. prof. IS PAN Ewa Partyga, dr Zbigniew Jędrychowski, dr Barbara Maresz, dr Agnieszka Wanicka, Dorota Buchwald oraz studentki AT: Agnieszka Leśniak i Emilia Stefaniak.    

Chętnych do wzięcia udziału prosimy o zgłoszenia na adres badania.teatralne@gmail.com. Link zostanie wysłany dzień wcześniej. Przy rejestracji na spotkanie prosimy o zgłaszanie chęci ewentualnego wystąpienia – FORUM jest otwarte na prezentacje i głosy wszystkich zainteresowanych badaczek i badaczy – a jeśli zabraknie czasu, zorganizujemy kolejne spotkanie. Zaproszenie jest skierowane także do studentek i studentów (także doktorantów), którzy nie należą do PTBT, a mogą być zainteresowani tematem.

Tematami kolejnych spotkań Forum Badawczego będą badania nad dramatem, biografiami oraz historią teatrów w miastach. 

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne