EN

12.10.2020, 08:20 Wersja do druku

Warmińsko-mazurskie. Animatorzy kultury apelują o długofalowa politykę kulturalną

Inne aktualności

Animatorzy kultury z Warmii i Mazur wystosowali list otwarty do marszałka województwa warmińsko-mazurskiego i radnych sejmiku, w którym apelują o długofalowe, systemowe rozwiązania na rzecz wsparcia sfery animacji i edukacji kulturalnej w regionie. Marszałek zapewnia, że już podjął w tej sprawie działania.

"Wnioski, postulaty i rekomendacje zawarte w dokumencie, szczególnie w odniesieniu do działań podejmowanych na rzecz animacji i edukacji kulturalnej w regionie Warmii i Mazur, są już przedmiotem naszej wnikliwej analizy. Szczegółowo przyglądamy się działaniom instytucji kultury podległych samorządowi województwa oraz rezultatom wynikającym z realizacji zadań statutowych, szczególnie związanych z zagadnieniami poruszanych w liście otwartym" - zapewniło PAP biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Twórcy listu otwartego napisali, że "z zaniepokojeniem obserwujemy postępującą w ostatnich latach dysproporcję w dystrybucji środków finansowych w sferze kultury".

"Gwałtownie rosną kwoty przeznaczane na działania imprezowo-eventowe (festiwale, doraźne uroczystości, festyny etc.), podczas gdy przedsięwzięcia edukacyjne i animacyjne, które powinny być traktowane jako inwestycja w lokalny potencjał kulturotwórczy, są przy podziale środków marginalizowane i dostają śladowe dofinansowania" - czytamy w liście upublicznionym przez olsztyński Miejski Ośrodek Kultury.

W ocenie animatorów kultury takie działania samorządu regionu i lokalnych samorządów mogą doprowadzić "do zapaści w sferze animacji społeczno-kulturowej i zaniku możliwości kreatywnych regionu".

"Kulturę będziemy wyłącznie „importować” z zewnątrz, poświęcając własną tożsamość i podmiotowość na rzecz naśladowania i powielania wzorów kultury, najczęściej tej masowej – celebryckiej. Cierpi na tym szczególnie edukacja kulturowa dzieci i młodzieży. Warto przypomnieć, że młodzież masowo opuszcza nasz region, który nota bene ma jeden z najsłabszych wyników w edukacji w Polsce. Często z powodu braków możliwości samorealizacji, poczucia związku i identyfikacji z regionem" - oceniają animatorzy kultury.

Ustosunkowując się do listu animatorów kultury Urząd Marszałkowski napisał PAP, że samorząd województwa traktuje postulaty dotyczące kultury i edukacji bardzo serio. "Nota bene sam I Zlot Animatorów Warmii i Mazur sfinansowany został ze środków samorządu województwa w ramach wspierania rozwoju animacji i edukacji kulturowej Warmii i Mazur" - podkreślono.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne