EN
Międzynarodowy Konkurs Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa VI edycja

Międzynarodowy Konkurs Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa VI edycja (od 01.12.2012 do 02.12.2012)

Organizator

Międzynarodowe Stowarzyszenie Promocji Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa

pl. Gandhiego 4/29, 91-012 Łódź

Archiwum