EN
Międzynarodowy Konkurs Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa IV edycja

Międzynarodowy Konkurs Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa IV edycja (od 21.12.2009 do 22.12.2009)

Organizator

Międzynarodowe Stowarzyszenie Promocji Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa

pl. Gandhiego 4/29, 91-012 Łódź

Archiwum