EN
15.03.2021, 13:24 Wersja do druku

Szczecin. „Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu” w Mediolanie

Spektakl „Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu” został zauważony przez selekcjonerów międzynarodowego festiwalu International Prize „The Naked Theatre” odbywającego się pod patronatem Prezydenta Włoch i został zaproszony do finału XII edycji (publiczność festiwalu będzie mogła obejrzeć spektakl już 17 i 18 marca).

Fot. Piotr Nykowski

Inne aktualności

To festiwal, podczas którego co roku konkurują ze sobą teatry ze wszystkich kontynentów. W tym roku Teatr Kana zaprezentuje się m.in. z Hong Kongiem i Japonią. To wielkie wyróżnienie: jesteśmy pierwszym zaproszonym zespołem z Polski.

Specjalne podziękowania kierujemy dla Pani Prezydent Spazio Teatro No'hma Livii Pomodoro i Paolo Cacciato. W jury zasiadali dotychczas m.in.: Peter Stein, Eugenio Barba, Tadashi Suzuki, Lev Dodin, Oskaras Korsunovas.

Czym jest nagroda, o którą walczyć będzie Teatr Kana?

Nagroda Międzynarodowa „The Naked Theatre” Teresy Pomodoro 

XII EDYCJA, 2020-21 pod patronatem Prezydenta Republiki Włoskiej przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy z Zagranicą 

Stowarzyszenie NO’HMA i Urząd Miasta Mediolan prezentują XII edycję Międzynarodowej Nagrody „The Naked Theatre” Teresy Pomodoro. 

Il Teatro Nudo – The Naked Theatre (Teatr Nagi) to teatr, który w eksploracji człowieka i społeczeństwa, jakie on stworzył, schodzi do samych podstaw znaczeń. 

Nagroda ma na celu przywrócenie teatrowi jego wartości doświadczenia, wzrostu i dzielenia się, otwartego dla wszystkich, bez względu na wiek, pochodzenie, płeć czy przynależność w sensie geograficznym. 

Nagroda jest dedykowana pamięci Teresy Pomodoro, która jako pierwsza wymyśliła i nadała życie idei teatru otwartego na wszelkie artystyczne „krzyżówki”, a w szczególności stawia w centrum własnego wyrazu artystycznego jego funkcję etyczną, katartyczną i mimetyczną. 

W ten sposób NO’HMA celebruje oryginalność sugestii Teresy Pomodoro, aby w całym świecie odkrywać, co to znaczy przedstawiać na scenie kwestie, które są zwykle pomijane: to teatr, który daje głos wykluczeniu, degradacji społecznej, przedmieściom i brakowi komunikacji między jednostkami. Czerpiąc inspirację z Meta-teatru Teresy Pomodoro, NO’HMA poszukuje i promuje doświadczenia, które opowiadają się za życiem, przezwyciężają uprzedzenia i bariery kulturowe. Inkluzja oznacza przyjęcie drugiego człowieka poprzez teatr, który wykracza poza niego, poszukiwanie głębokiego sensu godności i człowieczeństwa. 

Dla Spazio Teatro No’hma przyznanie nagrody stanowi uzupełnienie i tak już wszechstronnej działalności prowadzonej przez teatr od początku jego istnienia, stając się jego „sercem”. 

Dla Miasta Mediolan stanowi ona kolejne wzbogacenie jego polityki, mającej na celu wspieranie i promowanie nagród teatralnych miasta, dodając wartość do ugruntowanej rzeczywistości, która sprawia, że Mediolan jest krajową stolicą sztuk performatywnych.

„Gęstość zaludnienia”

Bohaterowie opowieści Aleksijewicz są pogubieni w czasie. Nieustannie porównujący siebie stąd i siebie z kiedyś, pęknięci, niedokładnie poskładani, mają jednak zdolność przenikliwego spojrzenia. Problem w tym, że jest to spojrzenie Orfeusza, spojrzenie wstecz (w tym wypadku w głąb czaszki, w siebie). Ich oczy napotykają na bezwzględny wzrok utraconego czasu – Meduzy, która grozi powrotem. Boją się: że przeszłość bezpowrotnie minęła, że jest już nie do odzyskania. Dawno wystygły ich ciała, jeszcze schną głowy po tańcu ostatniego dnia lata – w świecie sprzed wybuchu. Kiedyś głowa pociła się na zewnątrz, dziś poci się od środka. I jeszcze - istnieje obawa, że przeszłość znowu może stać się przyszłością. Ci ludzie stali się nosicielami traumy, wyczulonymi na katastrofę. Są prorokami nowych zagrożeń.

Sceniczna chóralna opowieść bada kondycję świata i psychiki człowieka po wybuchu, człowieka przygniecionego ciężarem trudnej przeszłości, funkcjonującego w chmurze obrazów i zdań, które przylepiły się do niego w trakcie drogi i które przyniósł ze sobą aż do: teraz, tutaj.

Źródło:

Materiał nadesłany