EN

Studio Teatralne Słup

Studio Teatralne Słup

Dyrektor naczelny

Marcel Szytenchelm

ul. Gorkiego 16 92-525 Łódź

0 42 673 35 99, 042 678 39 12 (pryw.)

www.wdk.pl

Repertuar - Kwiecień 2024
Brak spektakli w danym miesiącu

Aktualności

Magazyny

Archiwum