Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN.

Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN.

Dyrektor naczelny

Prezes: Henryk Pasiut

ul. Św. Marka 22 31-020 Kraków

+48 12 431 85 22

sten@stenkrakow.pl

www.stenkrakow.pl

Repertuar - Październik 2020
Brak spektakli w danym miesiącu

Archiwum