Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA

Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA

Dyrektor artystyczny

Prezydent_Waldemar Wolański

Al. 1 Maja 2 90-718 Łódź

85 742 50 31 wew. 128

polunima.biuro@gmail.com

www.polunima.pl

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów