EN
13.05.2022, 16:28 Wersja do druku

Lublin. Forum Przyszłości Kultury w Galerii Labirynt

Pandemia czy pomoc uciekającym przed wojną uchodźczyniom i uchodźcom pokazuje Polskę jako kraj zdolny do samoorganizacji na dużą skalę. Czy będzie to zaczątek innej organizacji życia społecznego i państwowego? Forum Przyszłości Kultury zaprasza 20 maja o godz. 18:00 na spotkanie odbywające się w Galerii Labirynt w Lublinie. Wydarzenie będzie dostępne hybrydowo – na żywo oraz online na platformie VOD Teatru Powszechnego.

fot. Rafał Milach

Inne aktualności

Stoimy w obliczu niemożliwej do ignorowania napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę. Doświadczamy nieodwracalnych zmian społecznych, jakie przyniosła pandemia COVID-19 oraz przemian politycznych i pokoleniowych spowodowanych kolejnymi zrywami obywateli występujących przeciwko populistycznym władzom i broniących demokratycznych wartości. Zrozumieliśmy, że katastrofa klimatyczna jest realnym zagrożeniem. W obliczu tych kryzysów oraz gwałtownej przemiany rzeczywistości społecznej i politycznej, należy na nowo zdefiniować pojęcie kultury oraz zadania i powinności instytucji, które ją tworzą. Właśnie tymi zagadnieniami będziemy zajmować się podczas Forum Przyszłości Kultury – podkreśla zespół programowy Forum.

Samopomoc w różnych formach pojawia się w polskim społeczeństwie od lat – jej korzenie sięgają jeszcze wieku XIX. Doświadczenia ostatnich lat – pandemia, serie protestów ulicznych, kryzys uchodźczy – pokazują, że nieformalna, sieciowa forma działania jest w Polsce bardzo silna. W przeciwieństwie do działań systemu państwowego, który swoją biernością i nieudolnością przerzuca odpowiedzialność na barki jednostek. Dlaczego jako społeczeństwo włączamy się w taki układ relacji i pozostajemy w nim? Jak możemy się wzajemnie wzmacniać w trosce o innych – ale też o samych siebie? Czy możemy wzmacniać się i być wzmacniani lepiej, inaczej?

Iwona Kurz i Zuza Karcz wraz z uczestnikami odbywającego się w Galerii Labirynt spotkania będą pracować nad stworzeniem mapy doświadczeń i wniosków z ostatnich kryzysów. Gdzie i jak działamy? Dlaczego to robimy? Czy możliwe jest przekształcenie samopomocowych i solidarnościowych zrywów w trwałą formę funkcjonowania społecznego, ich uspołecznienie – a nie prywatyzacja?

Jako ekspertki i eksperci udział wezmą:

Anna Dąbrowska – prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, zajmuje się tworzeniem systemowych rozwiązań integracyjnych.
Dariusz Jakimowicz – pełnomocnik Prezydenta Lublina ds. włączenia poprzez kulturę.
Waldemar Tatarczuk – artysta performance, twórca instalacji i wideo, przez ponad 10 lat dyrektor Galerii Labirynt w Lublinie.
Marcel Andino Velez – były wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zajmuje się rodzinną opieką geriatryczną.
W trakcie wydarzenia odbędą się trzy trzydziestominutowe sesje „burzy mózgów” – poświęcone trzem różnym zagadnieniom:

– Instytucja i kryzys. Jak instytucje funkcjonują pomimo kolejnych kryzysów i jakie rozwiązania przyjmują, organizując swoją pracę w nowych warunkach? Jakie nowe funkcje zaczynają pełnić i jak rozszerzają swoje działania?

– Samopomoc i wypalenie. Jak pracować i funkcjonować w stale zmieniających się i często kryzysowych warunkach? Jak walczyć z wypaleniem zawodowym i aktywistycznym?

– Jakie rozwiązania zostaną z nami na stałe? Jakie są źródła solidarności i troski, czy wypracowane wobec kryzysów rozwiązania zostaną z nami na stałe? Jak powinniśmy włączać je do naszych statutowych działań?

Każda z tych kwestii zostanie zreferowana a następnie uczestnicy wydarzenia oraz widzowie online będą wymieniać się doświadczeniami i propozycjami rozwiązań.

Forum Przyszłości Kultury to organizowany od 2017 r. przez Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera cykl spotkań i dyskusji, a także wydarzeń artystycznych. Po raz kolejny odbywać się będzie pod hasłem: „Solidarność i troska”. Tegoroczna edycja różni się jednak od poprzednich – została podzielona na dwie części oraz, co najważniejsze, wyjdzie poza Warszawę i zagości w 12 różnych miejscach w Polsce – od dużych i średnich miast, aż po małe ośrodki. Pierwsza, ogólnopolska odsłona, potrwa od 20 kwietnia do 3 czerwca. W dniach 14-16 październikaprzeniesie się do Warszawy oraz kilku innych europejskich stolic. Wszystkie wydarzenia będą bezpłatnie transmitowane na VOD Teatru Powszechnego (https://www.vod.powszechny.com/strona-glowna).

Szczegółowy harmonogram wiosennej edycji Forum Przyszłości Kultury znajduje się na stronie wydarzenia.

Forum Przyszłości Kultury 2022 organizowane jest dzięki wsparciu m.st. Warszawy.

Patroni medialni wydarzenia: Noizz, „Krytyka Polityczna”, Magazyn „Pismo”, „SZUM” oraz OKO.press.

Źródło:

Materiał nadesłany