EN
8.03.2022, 10:38 Wersja do druku

Kraj. MKiDN: ogłoszono wyniki naboru do programu „Muzyczny ślad”

Inne aktualności

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) opublikowało wyniki naboru wniosków do programu „Muzyczny ślad”, którego operatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT). Rozdysponowano budżet w wysokości 1 mln 435 tys. Dotacje przyznano 49 projektom.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wyniki naboru wniosków do programu Muzyczny ślad. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca jest operatorem programu.

Jak wyjaśniono, "strategicznym celem programu Muzyczny ślad jest utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki i tańca, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską".

Przypomniano, że "w ramach programu można uzyskać dofinansowanie na nagrania audio i audio-wideo, wydanie nut dzieł polskich kompozytorów oraz publikację pozycji z zakresu wiedzy o kulturze, dotyczącą muzyki i tańca". "Wymienione dzieła mogą reprezentować bardzo różnorodne gatunki i estetyki muzyczne" - wyjaśniono.

Podczas naboru do programu "Muzyczny ślad" złożonych zostało 378 wniosków. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje 49 projektom. Łączny budżet programu wynosi 1 mln 435 tys. zł.

Najwyższe dofinansowanie w wysokości 64 tys. zł otrzymała Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego na realizację zadania "Dzieła zapomniane. Feliks Nowowiejski: Koncert fortepianowy i Koncert wiolonczelowy (nagranie CD)". Najniższe dotacje w wysokości 10 tys. zł przyznano Oddziałowi Warszawskiemu Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków na realizację zadania "Stanisław Wisłocki - 100-lecie urodzin kompozytora" i Stowarzyszeniu na rzecz Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na projekt "Muzyka bożonarodzeniowa Władysława Brankiewicza".

Pełną listę beneficjentów znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/muzyczny-slad4.

"W przypadku, jeśli złożony przez wnioskodawcę projekt nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 punktów - przysługuje możliwość złożenia odwołania" - napisano na stronie MKiDN. Wyjaśniono, że odwołania należy składać do 13 marca za pośrednictwem systemu EBOI.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne