EN

18.05.2021, 15:32 Wersja do druku

Kielce. Teatr Żeromskiego nawiązał współpracę z Politechniką Świętokrzyską

Inne aktualności

Teatr jako gospodarz Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego poszukuje możliwości prezentacji przedstawień w nowych przestrzeniach. Dlatego na mocy umowy między teatrem a Politechniką Świetokrzyską-CENWIS Centrum Naukowo-Wdrożeniowym, przygotowano dokumentację techniczną Dużej Sceny Kieleckiego Centrum Kultury wraz z zapleczem. Szczegółowe plany umożliwią nam prezentowanie publiczności dużych teatralnych produkcji będących wybitnymi osiągnięciami polskich i europejskich twórców.

Wykonanie planów technologii scenicznej wymagało długotrwałej pracy specjalistów – wykładowców Politechniki Świętokrzyskiej. Prace nad dokumentacją wykonywane były przez naukowców Wydziału Budownictwa i Architektury. Działania podzielono na dwa etapy. Skaning laserowy sceny, kieszeni przyscenicznych, orkiestry, przejść dla aktorów oraz pomieszczeń technicznych, a także wykonanie na podstawie „chmury punktów" szkiców 2 D oraz przygotowania opisów w języku polskim i angielskim.

Skaner dokonujący pomiarów z dokładnością do 1 mm zakupiono dzięki projektowi CENWIS realizowanemu przez uczelnię przy wsparciu ze środków z RPO na lata 2014-2020. Program ma na celu wyposażenie naszego województwa w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczo-rozwojową.

Dziękujemy zespołowi naukowemu Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej oraz dyrekcji Kieleckiego Centrum Kultury.

Źródło:

Materiał nadesłany