EN

Instytucja Kultury Estrada Śląska

Instytucja Kultury Estrada Śląska

Dyrektor naczelny

Dorota Pociask-Frącek

ul. Kościuszki 88 40-519 Katowice

tel. 032 251 66 81 do 83; 032 251 93 38, 032 251 75 27 (fax)

[email protected]

www.estradaslaska.pl

Archiwum