Tydzień Młodego Teatru

Tydzień Młodego Teatru "Prolog" III edycja (od 22.04.2007 do 28.04.2007)

22.04
Z Piwnicy pod Baranami, Studium Aktorskie, Olsztyn: g. 17
Kompot '06, Studium Wokalno-Aktorskie im D. Baduszkowej, Gdynia/Teatr Dramatyczny, Elbląg; g. 19
Z twarzą przy ścianie, Studium Wokalno-Aktorskie im. D. Baduszkowej, Gdynia: g. 21.30
23.04
Człowiek śmietnik, Studium Aktorskie, Olsztyn: g. 19
Ja, aktorka, Akademia Teatralna Teatr Baltyjskij Dom, Sankt Petersburg, Rosja: g. 21
24.04
Mały książę, Uniwersytet im. Hnatiuka, Tarnopol, Ukraina: g. 19
25.04
Franz K, Studium Aktorskie, Olsztyn: g. 19
26.04
Sytuacje rodzinne, Filia Moskiewskiej Akademii Sztuki Teatralnej (GITIS), Kaliningrad, Rosja: g. 19
Grzech, Teatr Rondo, Słupsk: g. 21
27.04
Sem nocy letniej. Trans-opera, PWST, Kraków: g. 19
Piknik z Alicją, Akademia Teatralna Teatr Lensowieta, Sankt Petersburg, Rosja: g. 21
28.04
Giganci z gór, Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich, Warszawa: g. 17

Archiwum