Festiwal Teatrów Niewielkich I edycja

Festiwal Teatrów Niewielkich I edycja (od 11.11.2005 do 13.11.2005)

Organizator

Wojewódzki Ośrodek Kultury

ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin

11.11.
Rozpoczęcie Festiwalu: g. 10
Prezentacje konkursowe: g. 10.15 - 11, g. 16.15 - 16.45
Warsztaty dla monodramistów i instruktorów (prow. Jan Peszek): g.
Jak Fajwl szukał samego siebie, wyk. Witold Dąbrowski, Teatr NN, Lublin: g. 17
Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego, spektakl Jana Peszka: g. 18
Wernisaż prac plastycznych uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Plastycznej: g. 21

12.11
Warsztaty dla monodramistów (prow. Witold Kopeć): g. 10
Warsztaty dla instruktorów (prow. Barbara Michałowska- Rozhin): g. 10
Prezentacje konkursowe: g. 12.30 - 14. g. 15.30 - 17.30
Partytura prowincjonalna, Teatru Scena 6, Lublin: g. 19
Beniowski, wyk. Witold Kopeć, Teatr Studio, Lublin: g. 20.15

13.11
Prezentacje konkursowe: g. 10
Historia i istota teatru jednego aktora, wykład Mirosława Haponiuka: g. 11
Świętokradztwo, wyk. Urszula Brytan-Golejewska: g. 13
Koncert uczniów szkoły muzycznej: g. 14
Zakończenie Festiwalu i ogłoszenie werdyktu: g. 15.

Archiwum