EN
Festiwal Teatrów Niewielkich VI edycja

Festiwal Teatrów Niewielkich VI edycja (od 6.11.2010 do 8.11.2010)

Organizator

Wojewódzki Ośrodek Kultury

ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin

Sobota 6 XI 2010
(Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3)

12.00 - Otwarcie Festiwalu - prezentacja filmu z 5 edycji Festiwalu Teatrów Niewielkich /sala 19
15.00 - Marcin Obuchowski: "Monolog policjanta", na podstawie "Antygony w Nowym Jorku" J. Głowackiego, reż. M. Grzeszczuk, M. Obuchowski (15min) /sala 6
15.30 - Monika Siara: "Śmiertka", na podstawie twórczości O. Tokarczuk, reż. P. Sroka (25min) /sala 19
16.00 - Łukasz Ciotucha: "Teatr Daremny", na podstawie "Teatru daremnego" B. Kierca (30min) /sala 6
16.30 - Ewa Tarnowska: "Wiesz Jordanie", na podstawie "Wiesz Jordanie" M. Buffimi, A. Reynolds,
reż. L. Jakubczyk, E. Tarnowska (30min) /sala 19
17.30 - Marcin Zarzeczny: "JEPPE", tekst: Ewa Kaleta, reż. E. Kaleta, M. Zarzeczny (30min) /sala 6

impreza towarzysząca:
19.00 - spotkanie autorskie z Jackiem Guzem połączone z promocją książki "Czwarta Zmiana" /sala 6

Niedziela 7 XI 2010
(Miejsce: Akademickie Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16)

13.30 - Sławomir Niemiec - Teatr Boczny: "Obcy " (50min) /Sala Widowiskowa
14.30 - Anna Dadas - Teatr OKO: "Złodziejka", na podstawie "Złodziejki Książek" M. Zusak oraz "Rozmowy z Kamieniem" W. Szymborskiej, reż. M. Woszczewski (30min) /Sala Czarna
15.00 - Ewa Golczewska: "I nic się nie stało" na podstawie poezji K. Lenkowskiej, reż. B. Płocica (35min)
/ Mała Scena
16.30 - Gustaw Puchała: "Piotr", na podstawie "A jak królem, a jak katem będziesz" T. Nowaka,
reż. H. Fibich (35min) /Mała Scena
17.15 - Małgorzata Stróżek, Tomasz Pisarek: "Szafa", monodram autorski, reż. P. Adamczyk, Z. Skorek, (20min) /Sala Czarna
17.45 - Jerzy Kałduś: "Kaziuk Kirelejson", na podstawie "Konopielki" E. Redlińskiego, reż. J. Kałduś (1h 15min) /Mała Scena

imprezy towarzyszące:
19.15 - monodram Charlesa Cornette - THE GROMMELOT STORIES OF DARIO FO
Po spektaklu - warsztaty prowadzone przez Charlesa Cornette oraz Hilde Uitterlinden

Poniedziałek 8 XI 2010
(Miejsce: Akademickie Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16)

10.00 - warsztaty prowadzone przez Charlesa Cornette oraz Hilde Uitterlinden
13.45 - Sebastian Rzeszowski: "Trzeba wyjść", na podstawie opowiadania "Szczur" W. Gombrowicza,
reż. U. Bilska (30min) / Mała Scena
14.30 - Adam Snarski: "Fiksum - Dyrdum", na podstawie belgijskich felietonów A. Snarskiego,
reż. G. Kaznowska-Chrapko (30min) / Sala Widowiskowa
15.15 - Mirosław Siwek: "Rachunek sumienia", monodram autorski, reż. M. Siwek (30min) /Sala Czarna
16.00 - Michał Pustuła - Teatr Ecce Homo: "Gracz", na podstawie powieści F. Dostojewskiego,
reż. S. Miedziewski (45min) /Mała Scena

impreza towarzysząca:
18.00 - występ Tadeusza Woźniaka - WOŹNIAK EROTYKI ZEGADŁOWICZ

20.00 - Ogłoszenie werdyktu jury oraz skromna kolacja, spotkanie towarzyskie dla uczestników i wiernych widzów - Hades Astoria - Klub Muzyczny, al. Racławickie 2a

Archiwum