EN

8.11.2022, 20:15 Wersja do druku

Gliwice. Centrum Kultury Victoria wesprze siedem startupów kulturalnych

Działająca od grudnia ub. roku w Gliwicach miejska instytucja kulturalna Centrum Kultury Victoria wesprze siedem organizacji, artystów, animatorów i organizatorów imprez lub warsztatów. W konkursie na Startupy Kulturalne mogły one uzyskać do 10 tys. zł dotacji na lokalne przedsięwzięcia.

Inne aktualności

Jak wynika z informacji CK Victoria, zamieszczonych w biuletynie informacyjnym gliwickiego samorządu, Startupy Kulturalne to konkurs mający stwarzać warunki rozwoju dla organizacji i osób działających w sferze kultury. Program kierowany jest do organizacji, artystów, animatorów, organizatorów imprez, warsztatów i tym podobnych; do profesjonalistów oraz ruchu amatorskiego. Uczestnicy mogą liczyć np. na udostępnienie sali koncertowej, wypożyczenie sprzętu (np. nagłośnienia), pokrycie kosztów promocji, wsparcie merytoryczne czy finansowe.

We wtorek miasto poinformowało o wynikach drugiego konkursu „Startupów”, w ramach którego zrealizowanych zostanie siedem projektów. Fundacja Pracownie zaprosi na „Spotkania z sąsiadami”, sprzyjające integracji uchodźców z Ukrainy z dotychczasowymi mieszkańcami. Stowarzyszenie Utgard w projekcie „Wikińskie historie” przybliży historię wczesnego średniowiecza oraz kulturę staronordycką. Stowarzyszenie online Pokochaj Fotografię zorganizuje „Fotograficzny Mastermind”, który będzie podsumowaniem dotychczasowych jego działań. Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium oraz Teatr A Gliwice rozpoczną prace nad autorskim spektaklem „Testament”, poświęconym postaci Edith Stein, w 80. rocznicę jej śmierci w komorze gazowej obozu Auschwitz Birkenau.

Teatr Muzyczny Wit-Wit w projekcie „Teatralna Victoria” będzie prowadziło na Scenie Bojków (w peryferyjnej dzielnicy Bojków) spektakle teatralne oraz warsztaty artystyczne. W tym samym miejscu społecznik Michał Starzyński zamierza zrealizować projekt integracyjny „Niepełnosprawni. Pełnosprawni w zabawie”, z koncertem i warsztatami muzycznymi. Tomasz Bierkowski – profesor sztuki, projektant, kierownik Katedry Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, krytyk dizajnu – zorganizuje w z kolei w innej peryferyjnej dzielnicy Wilcze Gardło warsztaty projektowe m.in. dla osób chcących podjąć naukę na studiach o tym profilu.

Dyrektor CK Victoria Paweł Ciepliński przypomniał, że w drugiej edycji przedsięwzięcia zgłoszono więcej wniosków, niż w pierwszej i więcej przedsięwzięć będzie realizowanych. W pierwszym konkursie Startupów Kulturalnych przyznano cztery dofinansowania, m.in. połączonej z koncertem premierze teledysku grupy Velveteve w gliwickiej Cechowni czy projektowi „Kultura zbliża – Salsa Central” - inicjatywy społecznej SUBU See U Be U.

Nowa w Gliwicach miejska instytucja kulturalna Centrum Kultury Victoria rozpoczęła działalność 1 grudnia ub. roku. Victoria ma oferować koncerty, wystawy, festiwale, edukację kulturalną i współpracę z twórcami. Siedziba CK Victoria mieści się w budynku przy ul. Barlickiego 3.

Centrum ma docelowo funkcjonować także w przestrzeni ruin teatru Victoria przy al. Przyjaźni, od którego wzięło swoją nazwę. W przyszłości dla tego miejsca miasto planuje metamorfozę: powstać ma tam Rynek Kultury – przestrzeń, w której mieszkańcy i goście z innych miast będą spędzać czas wolny.

Pierwsze prace nad projektem nowej instytucji kultury – przerwane falami pandemii – podjęto wiosną 2020 r. Władze Gliwic uznały, że w przestrzeni miasta brakowało jednej dużej instytucji, która zajmowałaby się m.in. organizacją koncertów i festiwali, edukacją kulturalną i artystyczną, działając przy tym szerzej, niż wynikało to z przedsięwzięć kulturalnych realizowanych głównie przez Teatr Miejski czy Miejską Bibliotekę Publiczną.

Gliwiccy samorządowcy założyli, że w uznaniu wiedzy, działań i osiągnięć kadry pedagogów Młodzieżowego Domu Kultury, a także dostrzegając ograniczenia wynikające z tego, że MDK był placówką edukacyjną (a nie kulturalną), właśnie MDK powinien był stać się podwaliną i jednym z filarów nowego centrum kultury, działającego szerzej i w innych warunkach prawnych.

Przekształcenie polegało na likwidacji MDK, a następnie powołaniu instytucji kultury – Centrum Kultury Victoria. Pracownikom MDK zaoferowano ciągłość zatrudnienia i organizacji dotychczasowych zajęć. Koncepcję jednostki powiązano z planami pozyskania dotacji na odrestaurowanie ruin teatru Victoria.

W budżecie miasta na 2022 r. dla CK Victoria przewidziano ponad 7,7 mln zł. Dodatkowo Centrum ma prowadzić działalność gospodarczą (np. sprzedaż biletów, dzieł sztuki, wydawnictw). Zakładane jest też poszukiwanie innych, zewnętrznych źródeł finansowania, jak dotacje unijne. W planach jest przygotowanie koncepcji rewitalizacji ruin teatru Victoria i ich otoczenia.

Źródło:

PAP

Autor:

Mateusz Babak

Wątki tematyczne