EN

12.08.2021, 09:46 Wersja do druku

Gdańsk. Stypendia kulturalne miasta

Inne aktualności
Gdańsk po raz kolejny finansowo wsparł twórców. W ramach Stypendium Kulturalnego, przyznawanego przez magistrat, wsparcie przyznano 79 artystom. Ze względu na duże zainteresowanie, pierwotną kwotę dofinansowania zwiększono o ponad 300 tys. złotych. Ostatecznie, w 2021 roku, Gdańsk przeznaczył na ten cel 1 713 600 złotych.


Stypendium przyznaje się osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na realizację projektów związanych z ich działalnością. Przez projekt artystyczny i kulturalny rozumie się w szczególności prace twórcze zmierzające do powstania dzieła, wykonania lub wydania utworu i zorganizowania wydarzenia, o ile stanowi ono integralną część lub zwieńczenie pracy twórczej opisanej we wniosku.


Stypendium nie obejmuje dofinansowania kosztów podróży, przejazdu, zakupu środków trwałych i nieruchomości, honorarium osób trzecich, ponoszenia opłat administracyjnych i innych.

Stypendia Kulturalne Miasta Gdańska 2021 - 79 beneficjentów na 236 złożonych wniosków

W drugim naborze Stypendium Kulturalnego wpłynęło 236 wniosków, opisujących działania z dziedziny filmu, muzyki, literatury, sztuk wizualnych, teatru i tańca. Komisja wybrała 79 najlepszych, gwarantujących wysoki poziom artystyczny. Miesięczna kwota wsparcia to 2800 zł brutto, a najdłuższy czas przyznanego stypendium to 4 miesiące. Według regulaminu, wszystkie zaproponowane działania powinny być zrealizowane do końca tego roku.

W odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie konkursem zdecydowano o zwiększeniu pierwotnej puli przeznaczonej na stypendia o 313 600 złotych. W drugim naborze do dyspozycji artystów przekazano łącznie 680 400 złotych.

- Reforma systemu stypendialnego Miasta Gdańsk przyniosła same plusy - komentuje Jakub Knera, któremu przyznano stypendium na napisanie książki o Orkiestrach Polskiego Radia i Telewizji. - Finansowanie można uzyskać na kilka miesięcy, nie jest jednorazowe i to realnie pozwala na pracę nad wybranym projektem.

Czy takie dofinansowanie wystarczy na zrealizowanie projektu w całości?

- Zależy od tego, czym dana osoba się zajmuje- tłumaczy Jakub Knera. - Przy pisaniu książki, kwota stypendium wystarczy raczej na sfinansowanie części działań. Przy mniejszych projektach może starczyć na całość. Ważne jest to, że stypendium, jak czytamy w regulaminie, jest przyznawane "jako wsparcie w procesie powstania dzieła, a nie na wykonanie konkretnego dzieła", czyli np. można z niego opłacić research, zbieranie materiałów, wywiady, przeszukiwanie archiwów. To istotne, bo pokazuje, że Gdańsk nie jest nastawiony na nadprodukcję, ale zapewnienie twórcom i twórczyniom możliwości pracy.

Pełna lista stypendystów w II edycji Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska

Najciekawsze projekty drugiego rozdania

Spośród 79 nagrodzonych stypendiami projektów, szczególnie interesująco zapowiadają się następujące:

Anna Wakulik / Napisanie sztuki teatralnej pod roboczym tytułem "Gwiazdka"

Artystka planuje stworzyć sztukę teatralną, w której we współczesnym Gdańsku spotykają się dwie osoby: rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, który chce odejść ze stanowiska i kobieta, która chce przejść konwersję, choć nie ma żydowskich korzeni. Anna Wakulik swoje działania chce poprzedzić konsultacjami z Gminą Żydowska i uzupełnić wnioskami z dokumentacji znalezionej m.in. na Uniwersytecie Gdańskim.

- Chcę, aby sztuka dotykała przeszłości Gdańska jako miejsca, w którym stykały się i wciąż stykają różne kultury i narodowości, ale przede wszystkim by jak w soczewce skupiła bardzo dla mnie ważny problem wolności: tej wewnętrznej i manifestowanej na zewnątrz, jej granic i sposobów przeżywania we współczesnym świecie - czytamy we wniosku artystki.

Jakub Knera / Pisanie książki o Orkiestrach Polskiego Radia i Telewizji

Twórca planuje napisać książkę o Orkiestrach Polskiego Radia i Telewizji, które były wyjątkowym bytem w czasach PRL. Podczas koncertów i festiwali towarzyszyły takim artystom jak Irena Santor, Violetta Villas czy Zbigniew Wodecki. Chociaż transformacja ustrojowa w 1991 roku położyła ich kres, pozostawiły po sobie ogromne archiwa nagrań. Tworzący je muzycy i kompozytorzy byli autorami muzyki nowatorskiej wtedy, ale i brzmiącej oryginalnie również w dzisiejszych czasach. Do dziś ukazało się ich kilkaset nagrań, muzyka do filmów i niezliczone ilości koncertów, ich twórczość obecnie jest odkrywana na nowo. Projekt ma na celu opisać burzliwe losy orkiestr, historie tworzących je ludzi i dyrygentów, aby zwrócić uwagę na alternatywną, czy raczej nieodkrytą w pełni historię polskiej muzyki rozrywkowej, która obok jazzu i big bitu była i jest w Polsce popularna.

Patryk Dariusz Gacki / Spektakl teatru tańca pt. "Pan Zaraza"

Punktem wyjścia do namysłu nad spektaklem Patryka Dariusza Gackiego jest postać Kalibana - antybohatera sztuki Williama Szekspira pt. "Burza". Reżyser podejmie dyskusję zarówno z dramatem, jak i innymi tekstami kultury, by zastanowić się nad tym, kim może być współczesny Kaliban? Czy możliwe jest odrzucenie kultury i cywilizacji będąc jej wytworem oraz jakie to może mieć konsekwencje dla umysłu i ciała? W tym celu przyjrzy się relacji Prospero i bezrozumnego Kalibana, który przez próbę uczynienia z niego świadomej osoby, utracił swą wolność dzikusa, swą dziką naiwność, co wywołało w nim zgorzknienie, urazę i resentyment. Spektakl będzie opowiedziany językiem teatru tańca łączącym ruch, muzykę, słowo, światło.

Arkadiusz Czernysz / Skomponowanie dzieła muzycznego pt. "Waves"

Projekt obejmuje skomponowanie trzyczęściowego dzieła muzycznego pt. "Waves" na akordeon solo. Inspirując się codziennym życiem w Gdańsku, muzyk podejmie próbę skomponowania utworu oddającego niezwykły klimat miasta.

- Chciałbym, aby powstałe dźwięki były poniekąd opisem życia w Gdańsku oraz otaczającej miasto cudownej przyrody ze szczególnym uwzględnieniem morza, co odzwierciedla sam tytuł. Utwór utrzymany będzie w stylistyce muzyki filmowej, z elementami jazzu i improwizacji. Od strony naukowo-technicznej praca obejmować będzie badania nad wykorzystaniem najciekawszych możliwości wyrazowych akordeonu w grze solo i przeniesienie wyników na nową kompozycję - opisuje swój pomysł Arkadiusz Czernysz.

Olgierd Walicki / Zapraszam do siebie - cykl muzycznych spotkań

Po latach pracy twórczej w różnych lokalizacjach muzyk trafił wreszcie do swojego miejsca: dawnej pracowni rzeźbiarskiej Józefa Fuksia w dzielnicy VII Dwór. Porządkując te miejsce spotykał dziennie dziesiątki osób w każdym wieku, które zatrzymywały się i snuły swoje osobiste historie z nim związane. Muzyk w ramach stypendium planuje przygotować i zrealizować w swojej nowej pracowni cykl sześciu comiesięcznych spotkań-wydarzeń otwartych dla publiczności: autorski koncert (co miesiąc nowy specjalnie skomponowany utwór na kontrabas z akompaniamentem) czy wspólny odsłuch wybranej przez Walickiego płyty poprzedzony prelekcją oraz dyskusję z uczestnikami. Głównym celem działań jest wytworzenie wspólnotowej i międzypokoleniowej relacji na polu wspólnego doświadczenia muzycznego. Inspiracją jest program otwartych miejskich pracowni.

- Tworzenie muzyki to dla mnie przede wszystkim proces na poziomie interakcji z odbiorcą - opowiada Olo Walicki. - To także niezwykle delikatny i subtelny sposób edukacji, uwrażliwiania się społecznego poprzez muzykę. Chcę zaprosić do siebie - do mojej powstającej właśnie nowej pracowni - przede wszystkim społeczność lokalną, moich sąsiadów z którymi już teraz, podczas prac remontowych, mogę poznawać się i spotykać. To często starsi ludzie, którzy są mi bardzo przychylni i ciekawi mojej pracy. Niełatwo byłoby mi zachęcić ich do przychodzenia na koncerty w odległych salach koncertowych, dlatego szykuję wszystko u nas - na naszym kameralnym, leśnym osiedlu.

Bardzo interesuje mnie samo spotkanie - możliwość otwierania relacji międzyludzkich poprzez muzykę. Zależy mi również na dyskusji o muzyce, o historii ludzi i tego niezwykłego miejsca jakim jest gdański VII Dwór.

Dzięki wsparciu stypendialnemu nie tylko będę mógł oddać się pracy nad przygotowaniem muzycznym do spotkań, ale również czuję się zmobilizowany do przyspieszenia prac uruchamiających nową pracownię.
Pierwsze spotkanie zapewne dedykowane będzie muzyce bardzo surowej i minimalistycznej, ponieważ odbędzie się jeszcze scenografii w stylu "na gruzach pracowni". Następne spotkania będą też ciekawą okazją do śledzenia postępu aranżacji wnętrza nowego muzycznego atelier.

Serhiy Savchenko / "Jesteś tym na co patrzysz"
W ramach stypendium artysta planuje realizację serii prac malarskich (portrety nowych przyjaciół) i graficznych oraz animację opierającą się na wcześniej zrobionych zdjęciach mieszkańców Gdańska. Tematem ma być miasto z perspektywy człowieka, który nie jest już turystą, ale też nie jest miejscowym. Ukazywać ma odczucia związane z dwuletnim już pobytem artysty w Gdańsku i obcowaniem z tym miastem jako człowiek, który znajduje się już na granicy bycia prawie stałym mieszkańcem. Projekt współtowarzyszył artyście od samego początku działania w Gdańsku. Pierwszy raz został przedstawiony w 2019 roku podczas Gdańskich Dni Ukrainy i można go śledzić do dzisiaj. Druga edycja ma się skupić na tym, co związane z lokalnością, odczuciem Gdańska jako miasta i przestrzeni artystycznej, a także miejsca, które sprzyja zawieraniu nowych przyjaźni i staje się domem. Ważnym elementem prac malarskich będzie kierunek, w którym przedstawione tam postacie patrzą, nawiązując do tytułu projektu - jesteś tym, na co patrzysz.

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Tytuł oryginalny

Gdańsk rozdał stypendia kulturalne

Źródło:


Link do źródła

Wątki tematyczne