EN
Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari XIII edycja Festiwalu i XI edycja Konkursu

Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari XIII edycja Festiwalu i XI edycja Konkursu (od 14.05.2005 do 22.05.2005)

Organizator

Małopolskie Centrum Kultury Sokół

ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz

14.05
Otwarcie XI Konkursu Sztuki Wokalnej (g. 19.30)
24. Wieczór Małopolski, soliści chór i balet Opery Krakowskiej (g. 20)
15.05
Przesłuchania I etapu (g. 15 - 18)
16.05
Przesłuchania I etapu (10 - 13, 15 - 18)
Ogłoszenie wyników
17.05
Przesłuchania II etapu (g. 10 - 13, 15 - 18)
18.05
Przesłuchania III etapu (g. 10 - 13, 15 - 18)
Ogłoszenie wyników
19.05
Mała msza uroczysta, Sądecka Szkółka Chóralna Sokoliki, Małopolskie Centrum Kultury Sokół (g. 18)
Koncert symfoniczny, Akademia Muzyczna, Kraków (g. 20)
20.05
Przesłuchania III etapu z towarzyszeniem orkiestry Opery Krakowskiej: (g. 18);
Ogłoszenie wyników
21.05
Koncert laureatów Konkursu Sztuki Wokalnej (g. 19.30)
22.05
Koncert operetkowo-musicalowy, soliści z towarzyszeniem Opery-Państwowego Teatru w Koszycach, Słowacja: (g. 20).

Archiwum