EN
Wszechmocni w sieci
Premiera 07.10.2019

Wszechmocni w sieci

reż. Wawrzyniec Kostrzewski

Autor sztuki:

Wawrzyniec Kostrzewski

Muzyka:

Piotr Łabonarski

Współpraca reżyserska

Olga Sarzyńska

Wizualizacje

Maria Matylda Wojciechowska

Kostiumy

Maria Matylda Wojciechowska

Obsada:

Dominika Majewska/ Olga Sarzyńska
Maria Sobocińska/ Katarzyna Ucherska
Marcin Stępniak

Teatr Kamienica
al. Solidarności 93 00-144 Warszawa

Magazyny

Archiwum