EN

7.09.2020, 12:01 Wersja do druku

Wrocław. Wykłady na otwarcie nowego sezonu w Instytucie Grotowskiego

11 września „Sokrates-performer”, a 15 września „Grotowski ’56” to wykłady, które otwierają sezon 2020/2021 w Instytucie Grotowskiego. Prelegentów na żywo będzie mogło wysłuchać maksymalnie 30 osób. Na kanale Instytutu na YouTube’ie dostępne będą rejestracje wykładów.


mat. organizatora

Wykład prof. Piotra Augustyniaka zatytułowany „Sokrates-performer. Rozważania nietzscheańsko-platońskie z Dionizosem, Apollem i teatrem w tle” odbędzie się w piątek 11 września o godz. 17:00 w Sali Teatru Laboratorium. Poprowadzi go myśliciel i eseista, doktor habilitowany filozofii. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2011–2012 stypendysta Republiki Austriackiej na Uniwersytecie Wiedeńskim. Autor książek o filozofii Nietzschego, Heideggera, Lutra i Mistrza Eckharta. Wykład odbywa się w ramach kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań „Teatr dla filozofii – filozofia dla teatru” i jak wskazuje tytuł, skupi się na kierunkach możliwej wymiany między dwiema praktykami dyskursywnymi.


mat. organizatora

Wykład „Grotowski ’56” 15 września o godz. 18:00 w Sali Teatru Laboratorium otworzy semestr autorski dr Agnieszki Wójtowicz „Grotowski polityczny”. Na semestr złożą się trzy wykłady ilustrowane materiałami audiowizualnymi, podczas których badaczka przedstawi wyniki swoich najnowszych, opartych na materiałach źródłowych, poszukiwań. Pierwszy wykład poświęcony będzie doświadczeniu Października 1956, który zdaniem Wójtowicz stało się dla Jerzego Grotowskiego istotną lekcją „przetrwania” w systemie totalitarnym. Październik ’56 miał bez wątpienia charakter inicjacyjny i ukształtował reżysera jako polityka i stratega, który zarządzając laboratorium teatralnym, wiedział nie tylko, jak unikać niebezpieczeństw, omijając ideologiczne rafy, lecz przede wszystkim, jak realizować swoje cele.

Planowane na sezon 2020/2021 wydarzenia odbywają się w nowym reżimie sanitarnym, co w praktyce oznacza, że na każde bezpłatne wydarzenie należy pobrać ze strony internetowej Instytutu wejściówkę. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przychodząc do Instytutu Grotowskiego, należy mieć ze sobą maseczkę ochronną. Przed wejściem dostępne będą płyny do dezynfekcji dłoni. Konieczne też będzie wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia – można je pobrać na stronie internetowej lub też wypełnić je na miejscu).

Bezpłatne wejściówki: http://www.bilety.grotowski-institute.art.pl/.

Więcej informacji: https://bit.ly/323p6VS


Źródło:

Materiał nadesłany

Data publikacji oryginału:

07.09.2020

Wątki tematyczne