EN

22.06.2021, 10:26 Wersja do druku

Wrocław. W piątek rozpoczyna się festiwal „Paragraf/Artykuł”

 25–27 czerwca 2021 w Instytucie Grotowskiego odbędzie się festiwal „Paragraf/Artykuł”. W programie na żywo znajdzie się 12 spektakli, w tym 2 premiery, 8 dyskusji wokół przestrzegania i łamania podstawowych praw obywatelskich oraz 15 czytań performatywnych. W programie online znajdą się transmisje dyskusji i czytań. Będzie to swoisty teatralny raport o stanie naszego kraju. Wydarzenie pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich.

fot. mat. organizatora

Festiwal „Paragraf/Artykuł” koncentruje się na 8 wybranych artykułach z konstytucji: art. 32 [Równość i zakaz dyskryminacji], art. 65 [Wolność wykonywania zawodu], art. 75 [Ochrona lokatorów], art. 31 [Wolność i dopuszczalne ograniczenia], art. 40 [Zakaz tortur], art. 30 [Godność osobista], art. 74 [Ochrona środowiska], art. 38 [Prawo do ochrony życia], porusza tematy społecznie aktualne i ważne. Inspiracją dla kuratorów festiwalu, Krzysztofa Kopki i Jakuba Tabisza, była publikacja „Z urzędu. Nieurzędowy raport ze skarg, rozmów, spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich VII Kadencji 2015–2020 Adamem Bodnarem”. Program festiwalu zbudowany jest z bloków tematycznych („artykułów”), opisujących obywatelskie prawa i obowiązki. Na każdy „artykuł” składają się połączone tematycznie: dyskusje o prawach obywatelskich i ich łamaniu, w których udział wezmą eksperci, aktywiści, twórcy i bohaterowie spektakli oraz publiczność; czytania performatywne, będące efektami kursów teatru dokumentalnego w ramach „Teatru na faktach” oraz zapowiedziami nowo powstających spektakli; spektakle zrealizowane w ciągu trzyletniej działalności „Teatru na faktach”. Twórcy na różne sposoby starają się poruszyć najważniejsze tematy z artykułów konstytucji, które podejmowane będą także podczas dyskusji.

Na festiwalu pokazane zostaną 2 premierowe spektakle dokumentalne: „Matki wyklęte” w reżyserii Ady Tabisz oraz „Eski” w reżyserii Marty Wiśniewskiej. Scenariusz „Matek wyklętych” powstał na podstawie wywiadów przeprowadzonych z kobietami, które doświadczyły poronienia. Tematem drugiego spektaklu jest ciało w skoliozie, a jego scenariusz został oparty na rozmowach z kobietami posiadającymi skrzywienie boczne kręgosłupa, a także z innymi osobami, które również są pośrednio zaangażowane w ich terapię. Garb noszony na ich plecach to również ciężar doświadczeń związany z chorobą. Szczególne miejsce w programie festiwalu poświęcono Białorusi. Czytanie performatywne „Białoruś. Cela” będzie pierwszą prezentacją scenariusza dokumentalnego opartego na historiach zebranych po zeszłorocznych protestach w białoruskich miastach. Tekst powstał na podstawie rozmów z migrantami z Białorusi oraz relacji więźniów i uchodźców politycznych. Na festiwalu nie zabraknie gości, wśród nich m.in. Adam Bodnar wraz z reprezentantkami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: Barbarą Imiołczyk, Agnieszką Jędrzejczyk oraz Anetą Kosz, oraz Joanna Stańczyk, Huber Sobecki, Bart Staszewski, Jaś Kapela, Anna Kowalczyk-Derlęga, Leszek Gaś, Konrad Stanowicz.

Honorowy patronat Rzecznika Praw Obywatelskich

Honorowy patronat Prezydenta Wrocławia

Matronat: Wrocławska Rada Kobiet

Partnerzy: Parlament Europejski Biuro we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Fundacja „Kultury bez Barier”, Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT „Tolerado”, Stowarzysznie „Lambda Warszawa”, Stowarzyszenie „Miłość nie wyklucza”, Stowarzyszenie „Kultura Równości”, Fundacja „Za wolność naszą i waszą”, Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Frontis”, Kurator.info, Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”, Klub „Tygodnika Powszechnego”

Patroni medialni: „Gazeta Wyborcza Wrocław”, The Warsaw Voice, Radio Wrocław, Radio RAM, Radio Wrocław Kultura, „Teatr” , Gazeta Teatralna „Didaskalia”, e-teatr, teatralny.pl, wroclaw.pl, tuwrocław.com

Szczegóły na: https://grotowski-institute.pl/projekty/paragrafartykul/

Bilety: https://www.bilety.grotowski-institute.pl/

Dostępność:

Staramy się zapewnić dostęp do kultury dla g/Głuchych i słabosłyszących, osób niewidomych i niedowidzących oraz osób z niepełnosprawnością ruchową. Z tego względu znaczna część programu będzie zrealizowana przy wykorzystaniu środków umożliwiających odbiór osobom z niepełnosprawnościami.

Dla osób z niepełnosprawnościami i ich asystentów przygotowaliśmy bilety w specjalnej cenie 10 PLN. Każdy z biletów upoważnia jednocześnie do wstępu na spektakle i odbywające się po nich dyskusje (oznaczone znakiem „+”). Bilety można rezerwować pod numerem telefonu 71 34 45 320 lub adresem mailowym: [email protected]. Nie ma możliwości zakupu biletów na naszej stronie internetowej.

Szczegóły: https://grotowski-institute.pl/projekty/paragrafartykul/

Źródło:

Materiał nadesłany

Data publikacji oryginału:

22.06.2021