EN

29.07.2021, 15:00 Wersja do druku

Wrocław. Komunikat Opery Wrocławskiej ws. doniesień medialnych

Dementujemy informację na temat zwolnień Solistów Opery Wrocławskiej. Sensacyjne, chwytliwe i niemające nic wspólnego z prawdą tytuły o zwolnieniach Solistów pojawiły się w czasie przerwy między sezonami, kiedy większość Artystów odpoczywała podczas upragnionych urlopów - podaje Biuro Prasowe.

fot. mat. teatru

Szanowni Państwo, Drodzy Melomani!

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi autorstwa pani Beaty Maciejewskiej oraz pani Magdaleny Kozioł, które są sukcesywnie publikowane przez Gazetę Wyborczą, a które w naszej ocenie zmierzają do naruszenia dobrego imienia Opery Wrocławskiej i pana Mariusza Kwietnia, chcielibyśmy podzielić się z Państwem wybranymi zagadnieniami.

Po pierwsze i najważniejsze – dementujemy informację na temat zwolnień Solistów Opery Wrocławskiej. Sensacyjne, chwytliwe i niemające nic wspólnego z prawdą tytuły o zwolnieniach Solistów pojawiły się w czasie przerwy między sezonami, kiedy większość Artystów odpoczywała podczas upragnionych urlopów. Wzbudziły niepotrzebną panikę w momencie, kiedy kontakt z pracownikami był ograniczony i nie było możliwości zorganizowania spotkania w celu wyjaśnienia sytuacji.

Cała historia wypłynęła na kanwie projektu nowego regulaminu organizacyjnego, który pracodawca przekazał do konsultacji związkom zawodowym. Były to jedynie propozycje do dyskusji i dalszych rozmów. Kolejnym krokiem miały być negocjacje, analiza proponowanych rozwiązań przez wszystkie strony i wypracowanie ostatecznej treści dokumentu. Zależy nam na tym, aby nowy regulamin był efektem dobrej współpracy i dialogu. Spotykamy się z pracownikami, budujemy zespoły robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele poszczególnych grup oraz związków zawodowych. Wprowadzanie zmian jest niezbędne, aby instytucja kultury mogła się rozwijać. Ale chcemy to robić wspólnie z całym zespołem.

Chcielibyśmy również zdementować rozpowszechnianie przez Gazetę Wyborczą nieprawdziwych informacji o rzekomym łamaniu prawa przez Operę Wrocławską. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w wystąpieniu pokontrolnym ocenił działania Opery Wrocławskiej pozytywnie. Wskazane uchybienia w zakresie formy współpracy z panem Mariuszem Kwietniem stanowiły podstawę rekomendacji naszego Organizatora co do jej zmiany. Do wydanych w tym zakresie zaleceń pokontrolnych Opera Wrocławska się dostosowała. Zostały złożone dokumenty do Organizatora w celu powołania pana Mariusza Kwietnia na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych.

Rozumiemy i szanujemy wolność słowa. Rozumiemy, jak ważną rolę pełnią wolne media w naszym systemie. Każdą konstruktywną krytykę przyjmujemy z otwartością. W naszej ocenie seria publikacji, piętnująca niemal każdą aktywność instytucji, niepozbawiona obraźliwych sformułowań i pełna powtarzających się absurdalnych zarzutów, jak choćby zarzut niezrealizowanych premier, do których przecież nie mogło dojść z powodu odgórnie narzuconych obostrzeń, w tym zamknięcia teatrów, narusza dobre imię zarówno Opery Wrocławskiej, jak i pana Mariusza Kwietnia. Nie tylko jako osoby odpowiedzialnej za całokształt artystyczny, ale jako człowieka z ogromnym dorobkiem artystycznym, na który ciężko pracował przez wiele lat, a który to dorobek z powodzeniem jest i będzie wykorzystywany przez Operę Wrocławską do budowania jej wizerunku i marki w świecie. Istnieje cienka granica pomiędzy konstruktywną krytyką i „patrzeniem na ręce” a działaniami dyskredytującymi i piętnującymi jakąkolwiek aktywność Opery Wrocławskiej.

Źródło:

Materiał nadesłany