13.08.2020, 17:45 Wersja do druku

Warszawa. Projekt PiS: szef MKiDN będzie mógł udzielać pomocy socjalnej twórcom w okresie epidemii

Inne aktualności

Minister kultury i dziedzictwa narodowego będzie mógł udzielać pomocy socjalnej z funduszy budżetowych twórcom i artystom w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu - wynika z projektu ustawy autorstwa PiS.

Zgodnie z projektem, który w czwartek został opublikowany na stronie internetowej Sejmu wsparcie finansowe będzie mogło zostać udzielone, w przypadku gdy działalność twórcy jest działalnością kulturalną objętą mecenatem państwa.

Wsparcia minister lub wyznaczona przez niego państwowa instytucja kultury będą mogli udzielić na wniosek twórcy, który zostanie złożony do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo wyznaczonej przez niego państwowej instytucji kultury.

Szczegółowe warunki uzyskiwania wsparcia finansowego, w tym maksymalną wysokość wsparcia określi szef MKiDN w rozporządzeniu.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

PAP

Tematy w toku