EN

10.05.2023, 08:45 Wersja do druku

Warszawa. Oświadczenie Zespołu redakcyjnego „Dialogu”

26 kwietnia 2023 roku został nam przedstawiony przez dyrektora Instytutu Książki, wydawcę „Dialogu”, nowy redaktor naczelny, Antoni Winch - czytamy w oświadczeniu.

1. Nominacja odbyła się bez jakiejkolwiek konsultacji i bez aprobaty Zespołu, który postulował i oczekiwał, że funkcja redaktora naczelnego zostanie powierzona jednej z osób z Zespołu, wskazanych przez odchodzącego z tej funkcji Jacka Sieradzkiego. Prowadzimy „Dialog” zespołowo, co oznacza, że funkcja redaktora naczelnego w naszej redakcji nie jest przywódcza, lecz służebna – jest gwarantem swobodnego obiegu idei i płynnego procesu tworzenia kolejnych numerów pisma. Nasi kandydaci i kandydatki – Justyna Jaworska, Ewa Hevelke, Piotr Olkusz czy Kornelia Sobczak – to osoby znające dobrze specyfikę pisma i zdolne poprowadzić je w sposób kolektywny i nowoczesny, zachowując zarazem jego ciągłość i tradycję. 

2. Od wielu lat domagaliśmy się od Instytutu Książki dodatkowego etatu dla osoby pracującej na zlecenie, co spotykało się z odmowami wydawcy. Tymczasem nowy redaktor naczelny przychodzi z nowo zatrudnioną na umowę o pracę redaktorką, Zuzanną Liszewską-Soloch, nieznającą specyfiki pisma. Ten tryb wprowadzania do zespołu nowych, wcześniej niewspółpracujących z nami osób jest sprzeczny z zasadami i tradycją pisma.  

3. Antoni Winch, powołany na stanowisko redaktora naczelnego „Dialogu”, zatrudniony jest już między innymi na etacie w redakcji „Twórczości”, wydawanej także przez Instytut Książki, oraz na etacie kierownika literackiego w Teatrze im. Jaracza w Łodzi. W naszym przekonaniu ta sytuacja wytwarza istotne konflikty interesów.

4. „W związku z narzuceniem redakcji «Dialogu» redaktora naczelnego – w bezprecedensowym trybie bez konsultacji z Zespołem redakcyjnym i z Radą Naukową pisma” – jak napisał prof. Leszek Kolankiewicz – rozwiązaniu uległa Rada Naukowa „Dialogu”, z której wystąpili także prof. Dariusz Kosiński, prof. Janusz Degler, prof. Lech Sokół oraz prof. Małgorzata Szpakowska. Osłabia to w sposób znaczący autorytet „Dialogu” i jego pozycję w środowisku naukowym i teatralnym.

5. Wiele świetnych autorek i autorów „Dialogu” stawia pod znakiem zapytania współpracę z pismem kierowanym przez nowego naczelnego. 

Wobec powyższego oczekujemy rezygnacji Antoniego Wincha z funkcji redaktora naczelnego i domagamy się powołania na to stanowisko osoby z Zespołu redakcyjnego.

Nie zamierzamy składać rezygnacji z pracy, uważamy, że mamy tytuł czuć się spadkobiercami i kontynuatorkami założycieli „Dialogu” i tę ciągłość uważamy za wartość, której trzeba i warto bronić. 

Zuzanna Berendt

Dorota Jovanka Ćirlić

Ewa Hevelke

Justyna Jaworska

Joanna Krakowska

Magda Mosiewicz

Piotr Olkusz

Małgorzata Semil

Kornelia Sobczak

Małgorzata Szpakowska

oraz

Marek Beylin

Justyna Drath

Piotr Gruszczyński

Barbara Klicka

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne