EN

21.07.2021, 10:02 Wersja do druku

Warszawa. Oświadczenie ws. referatu Jacka Kopcińskiego

Inne aktualności

Oświadczenie ws. referatu Jacka Kopcińskiego wygłoszonego na konferencji "Mrożek i nowoczesność", która odbyła się w czerwcu w Instytucie Teatralnym.

W związku z oskarżeniami, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych, pod adresem Pana Prof. dr hab. Jacka Kopcińskiego po wygłoszeniu przez niego referatu zatytułowanego Mrożek – ekolog na konferencji Mrożek i nowoczesność, która odbyła się 29.06.2021 w Instytucie Teatralnym, a której byłem opiekunem naukowym, ja, niżej podpisany, Antoni Winch, oświadczam, że wystąpienie dr hab. Jacka Kopcińskiego spełniało wszystkie wymagania merytoryczne stawiane tego typu pracom. 

Nie oznacza to, że nie wolno się z Jackiem Kopcińskim nie zgadzać. Czym innym jest jednak polemika, a czym innym publiczne, systematyczne, agresywne i chamskie szykanowanie Autora za jego poglądy. Pierwsza mieści się w pojęciu wolności słowa, drugie jest tej wolności nadużyciem i stanowi dla niej wielkie niebezpieczeństwo. Uniemożliwia bowiem dyskusję, a za wyrażenie swojej opinii grozi zaszczuciem.

Nie bronię tutaj tez, jakie Jacek Kopciński przedstawił w swoim referacie, a jego prawa do ich wygłoszenia i debaty nad nimi – rzetelnej, nie uciekającej się do wyzwisk, wycieczek osobistych i tym podobnych metod, których celem jest poniżenie, zszarganie dobrego imienia i zakrzyczenie przeciwnika.   

Na koniec dodam, że tekst Jacka Kopcińskiego ukaże się jesienią 2021 roku w tomie pokonferencyjnym, a także, z tego, co wiem, w jednym z najbliższych numerów miesięcznika „Teatr”. Każdy zainteresowany będzie mógł wtedy ocenić, czy Autor popełnił myślozbrodnię. I czy epitety, jakimi go obrzucono, odnoszą się rzeczowo do treści jego artykułu, czy też są aktem przemocy symbolicznej. 

Antoni Winch    

Źródło:

Materiał nadesłany

Autor:

Antoni Winch

Wątki tematyczne