EN
21.12.2021, 08:16 Wersja do druku

Warszawa. Na Placu Defilad powstanie siedziba teatru TR Warszawa

Na Placu Defilad, obok gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, powstanie siedziba TR Warszawa, jednego z najbardziej znanych polskich teatrów na świecie. 16 grudnia Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła decyzję o zwiększeniu budżetu na budowę teatru TR Warszawa będącego częścią kompleksu muzealno-teatralnego na Placu Defilad – o 155 milionów złotych (do 2028 roku). Zwiększenie budżetu zostało przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050. 

fot. mat. teatru

INWESTYCJA TR WARSZAWA

TR Warszawa wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie od 2014 roku prowadzi inwestycję budowy nowej siedziby teatru na Placu Defilad. Od kwietnia 2019 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej prowadzi budowę części muzealnej, która jest pierwszym etapem realizacji nowych siedzib muzeum i teatru na Placu Defilad, przyszłym Placu Centralnym. Kolejnym etapem tej inwestycji jest budowa budynku

TR Warszawa. W lipcu 2020 roku teatr złożył wniosek o pozwolenie na budowę, który został pozytywnie rozpatrzony. 23 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla kompleksu architektonicznego Teatru TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej (część TR Warszawa). Po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę teatru TR Warszawa w styczniu 2021 roku teatr przystąpił do kolejnego etapu realizacji inwestycji na Placu Defilad tj. przebudowy przewodu wodociągowego oraz usunięcia kolizji istniejącej instalacji zewnętrznej wodociągowej (sieci polewaczkowej Pałacu Kultury i Nauki), która została zrealizowana przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Przygotowanie terenu budowy poprzedza rozpoczęcie także innych inwestycji w ścisłym sąsiedztwie działki 25/1 tj. budowy drogi gminnej 5 i 8 KDL realizowanej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz rewitalizacji Placu Defilad.

W listopadzie br. TR Warszawa zakończył proces nasadzeń kompensacyjnych i zasadził 9 drzew oraz 68 m2 krzewów skwerze Mjr Bolesława Kontryma “Żmudzina”.

Kolejne etapy procesu inwestycyjnego planowane na 2022 i 2023 rok obejmują m.in. prace nad projektami wykonawczymi i dokumentacją przetargową, ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Generalnego Wykonawcy teatru, a następnie rozpoczęcie robót budowlanych.

BUDYNEK TR WARSZAWA NA PLACU DEFILAD

Budynek TR Warszawa zaprojektowany jest przez pracownię architektoniczną Thomas Phifer and Partners z Nowego Jorku w partnerstwie z polską pracownią APA Wojciechowski oraz Buro Happold. Inżynierem kontraktu jest konsorcjum ECM Group Polska S.A. oraz Portico Project Management. Budowa finansowana jest z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.

Siedziba TR Warszawa na Placu Defilad jest częścią kompleksu dwóch budynków: teatru i nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Inwestycja Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa jest jednym z flagowych elementów projektu Nowego Centrum Warszawy, wieloletniego projektu zmian w centrum miasta, realizowanego w kilku etapach przez Miasto Stołeczne Warszawa. Dzięki działaniom modernizacyjnym i inwestycyjnym ścisłe Centrum Warszawy staje się przestrzenią nie tylko wielkomiejską, reprezentacyjną, spójną i zieloną, ale także otwartą, przyjazną, dostępną i bezpieczną dla wszystkich. Inwestycje muzeum i teatru dopełnią przestrzeń warszawskiego przyszłego Placu Centralnego, serca nowoczesnej metropolii. Ich powstanie otworzy dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy, a także odwiedzających stolicę gości i gościń nowe możliwości uczestnictwa w kulturze.

Budujemy teatr dla przyszłości, który będzie służył nie tylko nam, ale i kolejnym pokoleniom. To historyczny moment dla naszego zespołu. Poszukiwania nowej siedziby dla TR Warszawa trwają praktycznie od 1999 roku, kiedy okazało się, że scena przy ul. Marszałkowskiej 8 i widownia licząca 160 miejsc przy ul. Marszałkowskiej jest za mała. W kolejnych latach kamienica, w której obecnie mieści się teatr, została odzyskana przez prywatnych właścicieli, w związku z czym teatr przy Marszałkowskiej 8 przestał być własnością Miasta Stołecznego Warszawy. TR Warszawa od początku swojego istnienia pracuje dla rozwoju sztuki. Cieszymy się, że dzięki siedzibie na Placu Defilad każdego dnia będziemy jeszcze bardziej otwarci i dostępni zarówno dla mieszkanek i mieszkańców miasta, jak i gości oraz gościń odwiedzających stolicę. Będziemy wzmacniać markę Warszawy tak jak robimy to od ponad dwudziestu lat podczas wyjazdów i pokazów naszych spektakli na całym świecie. Wspólnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i innymi instytucjami mieszczącymi się w obrębie przyszłego Placu Centralnego będziemy współtworzyć serce nowoczesnej metropolii – kulturotwórczą przestrzeń spotkania i wymiany.

Grzegorz Jarzyna, dyrektor artystyczny TR Warszawa

Po piętnastu miesiącach od objęcia przeze mnie stanowiska pełnomocniczki dyrektorki teatru TR Warszawa ds. inwestycji na Placu Defilad, pod koniec 2020 roku udało się doprowadzić do uzyskania Pozwolenia na Budowę na budowę teatru. 16 grudnia br. Rada m.st. Warszawy uchwaliła nowy budżet na kolejne lata, który przewiduje m.in. zwiększenie dotacji na budowę TR Warszawa, teatru będącego wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie częścią kompleksu muzealno-teatralnego w ramach projektu NOWE CENTRUM WARSZAWY. Zaprojektowany przez nowojorski zespół Thomas Phifer and Partners wraz z APA Wojciechowski i Buro Happold budynek będzie jednym z najnowocześniejszych budynków teatralnych w tej części świata i jednym z nielicznych teatrów, który w ostatnich dekadach został zbudowany jako samodzielny obiekt teatralny w Polsce. Jestem ogromnie szczęśliwa i dumna, że w małym zespole, z pomocą zaangażowanych partnerów udało się doprowadzić do tego ważnego i przełomowego momentu. Wkrótce ogłoszenie przetargu na Generalnego Wykonawcę. 

Anna Klammer, pełnomocniczka dyrektorki TR Warszawa ds inwestycji na Placu Defilad

To jest bardzo ważne że Miasto Stołeczne Warszawa inwestuje w kulturę i kulturotwórczy rozwój naszego miasta. Poprzez program TR Warszawa rozwijamy publiczność dla warszawskiej kultury, pogłębiamy potrzebę uczestnictwa w kulturze w Warszawie i w Polsce. Realizacja i zakończenie budowy TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w sercu naszego miasta będzie miało swój wymiar symboliczny. To także pozytywny sygnał dla nas wszystkich, że w dobie ogólnoświatowego kryzysu życie naszego miasta powoli wraca do normy.

Natalia Dzieduszycka, dyrektorka TR Warszawa

O TR WARSZAWA

TR Warszawa to teatr, który na stałe wpisał się w pejzaż stołecznych instytucji kultury i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów teatralnych na świecie. Zespół pod kierunkiem Grzegorza Jarzyny wypracował nowoczesne formy sceniczne i nowy język teatralny. Tu w końcu lat 90. powstał nowy model funkcjonowania teatrów w Polsce. Tu zdobywała doświadczenie grupa twórczyń i twórców, aktorów i aktorek, realizatorek i realizatorów, menedżerów i menedżerek, kształtujących dzisiaj polski teatr. Do wartości, którymi kieruje się zespół TR Warszawa należą zaufanie, odpowiedzialność, otwartość, odwaga, wolność i wspólnotowość.

TR Warszawa poprzez swoją ofertę programową włącza mieszkańców, mieszkanki i gości Warszawy w życie kulturalne stolicy. Wspólnie z innymi teatrami i instytucjami kultury kształtuje nowoczesną tożsamość obywatelską oraz buduje międzynarodową pozycję Warszawy jako ważnego ośrodka życia artystycznego. Marka zespołu TR Warszawa rozpoznawalna jest na całym świecie, czego potwierdzeniem jest stała wieloletnia obecności w programach najważniejszych międzynarodowych festiwali artystycznych, a także dziesiątki nagród dla zespołu i współpracujących z TR Warszawa twórców i twórczyń.

ARCHITEKTURA BUDYNKU TEATRU

Architektura zaprojektowanego przez Thomas Phifer and Partners budynku odzwierciedla wartości zespołu TR Warszawa, w szczególności otwartość rozumianą jako prowadzenie poszukiwań i podejmowanie ryzyka artystycznego, wprowadzanie w szeroki obieg nowych sposobów ekspresji teatralnej, a także transparentność, mobilność oraz likwidowanie barier. Jak mówi dyrektor artystyczny TR Warszawa Grzegorz Jarzyna, projekt inspirowany jest z jednej strony ideami teatru greckiego i doświadczeniami współczesnego teatru, zapoczątkowanego w XX wieku Wielką Reformą Teatralną, z drugiej – kilkunastoletnią praktyką TR Warszawa oraz poszukiwaniami nowych sposobów komunikacji międzyludzkiej i nowego języka teatralnego. Siedziba TR Warszawa ma być przestrzenią bezpieczną, przyjazną i łatwo dostępną dla wszystkich odbiorców i odbiorczyń. Architektura teatru odzwierciedli zróżnicowaną działalność TR Warszawa, łączącą teatr eksperymentalny z przedstawieniami dla szerokiej publiczności.

Budynek na Placu Defilad pomieści dwie przestrzenie na spektakle, wydarzenia filmowe, muzyczne i widowiska interdyscyplinarne: BIG BOX (dużą scenę) na maksymalnie 700 osób, w której będzie możliwość dowolnej konfiguracji przestrzeni scenicznej i widowni, w zależności od formatu i charakteru widowisk oraz znajdujący się na pierwszym piętrze BLACK BOX (małą scenę) ze 150 miejscami siedzącymi. Unikalnym rozwiązaniem będą dwie bramy, które połączą główną przestrzeń sceniczną teatru z Placem Defilad i Parkiem Świętokrzyskim. Umożliwi to organizację koncertów i przedstawień na wzór imprez plenerowych. Dzięki zrównaniu podłogi dużej sceny (BIG BOX) z poziomem placu oraz przeszkleniom w obu salach, miasto stanie się naturalnym tłem dla wydarzeń odbywających się wewnątrz budynku, jak i w plenerze. Zarazem teatr otworzy się na miasto, umożliwiając przechodniom podglądanie jego codziennej pracy. W foyer teatru znajdzie się przestrzeń spotkań i miejsce odbywania się wydarzeń około programowych, a także restauracja, bistro, kasa biletowa i szatnia. Górne piętra w budynku to ośrodek poszukiwań artystycznych, programów rezydencyjnych i działań edukacyjnych, a także studio audio, studio wideo, sale prób, w tym sala prób czytanych; pomieszczenia techniczne i zaplecze znajdą się w środkowej części budynku oraz w jego podziemnych kondygnacjach.

Budynki Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i teatru TR Warszawa połączone będą FORUM, zachęcającym, otwartym i pełnym życia miejscem działań kulturalnych i spotkań w otwartej przestrzeni. Proste, mocne fasady budynków wyznaczą krawędź dla nowo zaprojektowanego Placu Centralnego i nadają kształt bardziej kameralnemu forum, które będzie zarówno wejściem, dziedzińcem, jak i łącznikiem; integrującym muzeum i teatr z nowym Placem Centralnym oraz Parkiem Świętokrzyskim. Muzeum, teatr i forum stworzą spójną całość. Proste bryły budynków będą kontrastować zarówno z Pałacem Kultury i Nauki, jak i z komercyjną architekturą okolicy. Fasady, czerpiące inspiracje z abstrakcyjnych dzieł sztuki, będą uosabiać twórcze życie stolicy i podkreślą rolę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i TR Warszawa w tworzeniu Nowego Centrum Warszawy.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne