EN
10.02.2023, 12:21 Wersja do druku

Warszawa. MKiDN: ponad 5,4 mln zł dofinansowania dla 22 projektów w ramach programu „Kultura inspirująca”

Inne aktualności

22 projekty uzyskały dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 5,4 mln zł w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura inspirująca na lata 2023-2024" - poinformował w czwartek na swojej stronie resort kultury.

"Przedsięwzięcia będą realizowane w trybie jednorocznym lub dwuletnim. Celem programu jest m.in. budowanie wizerunku Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na dialog międzykulturowy oraz świadomego swojego wielowiekowego dziedzictwa" - wskazano w publikacji.

Wśród przedsięwzięć, które decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskały dofinansowanie na realizację zadań w latach 2023-24 jest m.in. "prezentacja opery RINALDO Georga Friedricha Haendla w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej w Chorwackim Teatrze Narodowym w Zagrzebiu" – projekt będzie realizowany w trybie dwuletnim przez Polską Operę Królewską we współpracy z Teatrem Narodowym w Zagrzebiu oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu. Zadanie będzie realizowane dzięki dofinansowaniu o łącznej kwocie 303 tys. zł.

Wsparcie otrzymał również projekt "FOLK CROSSROAD - tradycja i jej współczesne metamorfozy. Dialog taneczny Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny inspirowany muzyką Wojciecha Kilara", który zrealizuje w Japonii Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" we współpracy z Teatrem X w Tokio, Instytutem Polskim oraz Ambasadą RP w Tokio. Na zrealizowanie projektu przeznaczono 490 tys. zł.

Dofinansowano też projekt Centrum Technologii Audiowizualnych realizowany we współpracy z Instytutem Polskim w Wiedniu "panGenerator – nowe formy twórczej ekspresji i angażowania widzów: prezentacja na festiwalu Ars Electronica 2023" - na to zadanie przeznaczono 80 tys. zł. Na "ChopinLand" - konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży w Japonii i Wielkiej Brytanii, który zrealizuje Polskie Wydawnictwo Muzyczne we współpracy z: Piano Teachers’ National Association Japan, European Piano Teachers’ Association UK, Instytutem Polskim w Tokio i Instytutem Polskim w Londynie - przeznaczono 300 tys. zł.

Program "Kultura Inspirująca" - jak podaje resort - jest jednym z fundamentów zintegrowanego systemu promocji kultury polskiej za granicą – projektu strategicznego, realizowanego w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i koordynowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych.

Strategicznym celem programu, który jest skierowany do instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest "upowszechnianie na arenie międzynarodowej wiedzy o najbardziej wartościowych zjawiskach polskiej kultury w oparciu o projekty zmierzające do wieloletniej współpracy polskich instytucji kultury z kluczowymi instytucjami zagranicznymi oraz w partnerstwie z polskimi placówkami zagranicznymi".

W ramach programu instytucje mogą otrzymać dofinansowanie na: realizację projektów promujących polską kulturę, skierowanych do odbiorcy zagranicznego i realizowanych poza granicami RP, pobyty zagranicznych pracowników polskich instytucji kultury w instytucjach partnerskich oraz wizyty studyjne, tj. przyjęcie zagranicznych gości przez polskie instytucje kultury lub grupy instytucji w ramach rozwoju współpracy oraz realizacji wspólnych projektów.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne