EN

26.08.2021, 11:29 Wersja do druku

Warszawa. MKDNiS: powołania do nowej Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego i dla dyrektorów szkół artystycznych

Inne aktualności

W przededniu rozpoczęcia roku szkolnego 57 dyrektorów szkół artystycznych oraz 13 nowo powołanych członków Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego odebrało nominacje podczas uroczystości, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie - poinformowano na stronie MKDNiS.

Wydarzenie uświetnił koncert w wykonaniu pianisty Andrzeja Wiercińskiego.

Członkowie Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu są powoływani na trzyletnią kadencję.

W skład obecnej Rady zostali powołani: Magdalena Czercowy - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu; Sławomir Gidel - dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku; Artur Jaroń - dyrektor Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach; prof. dr hab. Jan Jazownik - Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie; Janusz Jędrzejczyk – dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie; prof. dr hab. Krystian Kiełb - rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; ksiądz dr Paweł Kochaniewicz - dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. bł. Piotra Jerzego Frassati w Nowym Sączu; Katarzyna Langer - dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie; Wojciech Sokólski - dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu; prof. dr hab. Włodzimierz Szymański - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Teresa Taradejna - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu; dr Maria Elwira Twarowska, współpracownik merytoryczny Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność: Krajowej Sekcji Oświaty w Gdańsku oraz Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych w Warszawie, nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku; Iwona Waga-Parafiniak - dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.

Podczas uroczystości dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Jarosław Wartak przedstawił plany na bieżący rok szkolny. "Wśród najważniejszych wymienił wejście w życie długo oczekiwanego i konsultowanego ze środowiskiem szkół i uczelni artystycznych rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół i placówek artystycznych. Zapowiedział również zmiany dot. warunków uzyskania świadectwa z wyróżnieniem oraz wprowadzenia nowej formuły egzaminu dyplomowego w szkołach muzycznych poprzez wprowadzenie możliwości wyboru przedmiotu w ramach części teoretycznej. Natomiast w zakresie egzaminu dyplomowego w szkołach plastycznych planowane jest rozdzielenie ocen ze specjalizacji i aneksu" - przekazano na stronie ministerstwa.

Dyrektor Wartak poinformował również, że po wieloletnich staraniach resortu kultury do podstawy programowej kształcenia ogólnego powróciła podstawa programowa do przedmiotu historia tańca, którą będzie można zdawać na maturze począwszy od 2023 r. Planowany jest także powrót do 4-letniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia i 8-letniej OSM I stopnia, przy zachowaniu systemu 6+6 w szkołach popołudniowych.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne