EN
2.03.2022, 09:16 Wersja do druku

Warszawa. Instytut Adama Mickiewicza angażuje się w pomoc Ukrainie

Inne aktualności

W obliczu bezprecedensowej, rosyjskiej napaści militarnej na Ukrainę, Instytut Adama Mickiewicza solidaryzuje się z narodem ukraińskim przeciwstawiając się wojnie, agresji, dewastacji wartości demokratycznych i kulturowych budowanych w Europie, z niezwykle ważnym i cennym udziałem Ukrainy.

Instytut Adama Mickiewicza został powołany 1 marca 2000 roku. W przeciągu 22 lat istnienia wielokrotnie realizował projekty z Ukrainą - bliskim partnerem, nie tylko ze względu na kulturową wspólnotę i sąsiedztwo. Z kluczowymi ukraińskim instytucjami kulturalnymi, festiwalami, artystami, menedżerami kultury, liderami opinii publicznej, środowiskami akademickimi Instytut pracuje i buduje relacje od wielu lat. Celem tych działań jest tworzenie platformy wymiany kulturalnej poprzez projekty z obszaru filmu, sztuk wizualnych, zarządzania kulturą, sztuki nowych mediów i teatru.

Wśród zrealizowanych wydarzeń z partnerami ukraińskimi wymienić należy m.in.: wystawy "Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm lwowski" w Muzeum Narodowym im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie,, wieloletni projekt „Polish Plays” popularyzujący współczesną polską dramaturgię, projekt filmowy „Watch out! Polish Filmmakers” czy międzynarodowe konferencje, takie jak: „Adaptive Reuse Forum” w Charkowie podejmująca tematykę rewitalizacji obiektów postindustrialnych, „Digital Cultures Lviv” we Lwowie, dotycząca archiwów cyfrowych oraz  pokazy polskich projektów z dziedziny sztuki cyfrowej podczas Festiwalu TETRAMATYKA we Lwowie. Dużą popularnością wśród publiczności Odessy i Kijowa cieszyły się wystawy prac Weroniki Gęsickiej. Z myślą o partnerach  i menedżerach kultury z krajów dawnego Partnerstwa Wschodniego, Instytut przygotował elektroniczny informator „Partnerzy w kulturze” o programach edukacyjnych i źródłach finansowania projektów kulturalnych i społecznych,  dostępny również w języku ukraińskim.

Prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza portal Culture.pl wraz z jego redakcją rosyjską przygotował list potępiający atak Rosji na Ukrainę, wyrażając w ten sposób solidarność z narodem ukraińskim i wspierając go w walce o prawo do pokoju, wolności i samostanowienia.

Link do oświadczenia: https://culture.pl/pl/artykul/oswiadczenie-sekcji-rosyjskiej-culturepl

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Adama Mickiewicza także angażują się w pomoc Ukrainie. W siedzibie Instytutu, Pałacyku Cukrowników, ruszyła wewnętrzna akcja zbiórki dla potrzebujących uchodźców oraz obywateli, którzy zostali w Ukrainie. Działania wspierają akcję Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz ofiar dotkniętych wojną.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne