EN
Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora VIII edycja

Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora VIII edycja (od 30.05.2014 do 1.06.2014)

Wielopole Skrzyńskie 202, 39-110 Wielopole Skrzyńskie

Archiwum