EN
Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora VII edycja

Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora VII edycja (od 25.05.2012 do 27.05.2012)

Wielopole Skrzyńskie 202, 39-110 Wielopole Skrzyńskie

Archiwum