EN
Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora IX edycja

Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora IX edycja (od 27.05.2016 do 29.05.2016)

Wielopole Skrzyńskie 202, 39-110 Wielopole Skrzyńskie

Archiwum