EN
Światowy Przegląd Teatrów Polonijnych VII edycja

Światowy Przegląd Teatrów Polonijnych VII edycja (od 17.10.2008 do 20.10.2008)

Organizator

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Wojewódzki Dom Kultury

Rynek 19, skr. poczt. 699, 35-064 Rzeszów

17 X 08 /piątek/
godz. 1800 - Teatr "FERDYDURKE" przy "Domu Polskim"
w Tomsku /Rosja - Syberia/
"Balladyna" - J. Słowacki
WDK - sala widowiskowa

18 X 08 /sobota/
godz. 1800 - Zespół Teatralny MKPZKO z Wędryni /Czechy/
"Rybka we czworo" - W. Kohlbase, R. Zimmer
WDK - sala widowiskowa
godz. 1830 - Zespół Teatralny MKPZKO Milików - Centrum /Czechy/
"Z deszcza pod rynnym" - W. Młynek
WDK - Klub "Turkus"

19 X 08 /niedziela/
godz. 1100 - Polski Teatr w Wilnie /Litwa/
"Drugi pokój" - Z. Hebert
WDK - sala widowiskowa
godz. 1800 - Polski Teatr Ludowy we Lwowie /Ukraina/
"Dwaj Panowie B." - M. Hemar
WDK - sala widowiskowa
godz. 1830 - Grupa Teatralna "DOM OTWARTY" /Budapeszt - Węgry/
"Autofagia - Seans dell'Arte"
wg A. Wydrzyńskiego i E. Bogosiana
WDK - Klub "Turkus"

20 X 08 /poniedziałek/
godz. 1100 - Polskie Studio Teatralne w Wilnie /Litwa/
"Zabawa" - Sł. Mrożek
WDK - sala widowiskowa
godz. 1600 - Polski Instytut Teatralny w Ameryce /Nowy Jork - USA/
"Kalejdoskop piosenki polskiej"
WDK - sala widowiskowa
godz. 1800 - Polski Teatr w Moskwie /Rosja/
"Tango. Próba" - na podst. Sł. Mrożka
Teatr im. W. Siemaszkowej
SPEKTAKLE W TERENIE


17 X 08 /piątek/

Polski Teatr Ludowy we Lwowie /Ukraina/
RCKP Krosno - godz. 1900


18 X 08 /sobota/
Polski Instytut Teatralny w Ameryce /Nowy Jork - USA/
MDK Lubaczów - godz. 1700


19 X 08 /niedziela/
Zespół Teatralny MKPZKO Milików - Centrum /Czechy/
GDKiB Głogów Młp. - godz. 1600

Teatr "FERDYDURKE" przy "Domu Polskim" w Tomsku
/Rosja - Syberia/
MDK Kolbuszowa - godz. 1800

Zespół Teatralny MKPZKO z Wędryni /Czechy/
GCK Trzciana - godz. 1800


20 X 08 /poniedziałek/
Polski Teatr w Wilnie /Litwa/
DK "Sokół" Strzyżów - godz. 1000

Grupa Teatralna "DOM OTWARTY" /Budapeszt - Węgry/
MCK Leżajsk - godz. 1100

Archiwum