EN

12.07.2021, 08:37 Wersja do druku

Toruń. Animatorzy i twórcy odebrali stypendia kulturalne prezydenta miasta

Inne aktualności

Filmowcy, muzycy, literaci i plastycy zdobyli stypendia artystyczne Torunia na drugie półrocze 2021 r. Pisze Grzegorz Giedrys w Gazecie Wyborczej - Toruń.

W budżecie na rok 2021 na fundusz stypendialny zaplanowano kwotę 135 tys. zł. W pierwszej turze rozdysponowano 75 775 zł na 10 stypendiów całorocznych oraz 17 400 zł na cztery stypendia na pierwsze półrocze 2021 r. Do podziału na stypendia na drugie półrocze pozostała kwota 41 825 zł.

Stypendia przyznawane są według zasad obowiązującej od lutego 2021 r. uchwały Rady Miasta Torunia. Zniesiono limit wieku dla stypendysty, doprecyzowano warunki, jakie musi spełniać stypendysta, oraz uregulowano sprawy formalne związane z przyznawaniem stypendium. Ponadto jako wartość stałą określono wysokość stypendium. W 2021 r. wynosi ono 700 zł na miesiąc. Wypłata stypendium następować będzie co miesiąc przez kolejne sześć miesięcy, począwszy od lipca do grudnia 2021 r.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków. - Ponieważ środki na stypendia są ograniczone, do przyznania stypendium rekomendowane są projekty, które w najwyższym stopniu spełniają kryteria określone w uchwale - tłumaczą toruńscy urzędnicy. - Przy ocenie merytorycznej projektu twórczego brane są pod uwagę następujące kryteria: jakość artystyczna projektu twórczego; oryginalność koncepcji; czytelne i racjonalne określenie zakładanych celów i rezultatów projektu; znaczenie projektu dla kultury Torunia; rekomendacje projektu; czy projekt ma znamiona debiutu w dziedzinie kultury, której dotyczy wniosek.

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Tytuł oryginalny

Toruńscy animatorzy i twórcy odebrali stypendia kulturalne prezydenta miasta

Źródło:

„Gazeta Wyborcza - Toruń” online

Link do źródła

Wszystkie teksty Gazety Wyborczej od 1998 roku są dostępne w internetowym Archiwum Gazety Wyborczej - największej bazie tekstów w języku polskim w sieci. Skorzystaj z prenumeraty Gazety Wyborczej.

Autor:

Grzegorz Giedrys

Data publikacji oryginału:

10.07.2021 16:30

Wątki tematyczne