Studio Teatru, Muzyki i Tańca

Studio Teatru, Muzyki i Tańca

Dyrektor artystyczny

Elżbieta Armatys

Al. Słowackiego 41/3 31-159 Kraków

+48 502 149 678, +48 501 286 098

stmit@stmit.pl

www.stmit.pl

Archiwum