14.09.2021, 16:57 Wersja do druku

Kraków. XI Ogólnopolska Giełda Projektów

W dniach 15 - 17 września 2021 r. Narodowe Centrum Kultury organizuje w Krakowie Ogólnopolską Giełdę Projektów. Spotkanie jest okazją do zaprezentowania najlepszych projektów kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe, oraz wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów środowiskowych. Tematem przewodnim tegorocznej, jedenastej edycji jest Animacja + krajobraz.

mat. organizatora

Inne aktualności

W organizacji wydarzenia, które odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnie i online), Narodowemu Centrum Kultury partnerują Małopolski Instytut Kultury oraz krakowski Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida.

O Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów

Głównym celem Ogólnopolskiej Giełdy Projektów jest popularyzacja dobrych praktyk, realizowanych przez animatorów kultury w całej Polsce. Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszyć będzie refleksja nad obecnością krajobrazu, rozumianego zarówno jako teren, temat, ale i szerzej jako proces, który zależy od ludzkiej aktywności i jednocześnie na nią wpływa, w działaniach edukacyjnych i animacyjnych.

Krajobraz to również praktyki i działania związane z przestrzenią miejską wiejską i obszarami przyrodniczymi. Projekty, które odwołują się do tych zagadnień i podejmują tę problematykę, zostaną zaprezentowane podczas Giełdy.

Program

Podczas trzydniowej konferencji uczestnicy wezmą udział w kilkudziesięciu wydarzeniach: prezentacji najlepszych projektów kulturalnych w ramach sesji plenarnej i posterowej, warsztatach stacjonarnych i online oraz wizytach studyjnych i wydarzeniach towarzyszących. Zgodnie z hasłem przewodnim Giełdy warsztaty koncentrują się wokół tematów związanych z krajobrazem i ekologią, np. Jadalny krajobraz jako przykład ogrodnictwa partycypującego, podczas którego uczestnicy stworzą wspólnie niewielką instalację ogrodniczą, czy też Zielone Wydarzenie Kulturalne, gdzie można się będzie dowiedzieć, jak pogłębiać swoją wiedzę i świadomość ekologiczną. W ofercie warsztatów stacjonarnych ponadto Praktyka życzliwej obecności, metody interpretacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego czy zagadnienia z zakresu archiwistyki społecznej.

Wśród tematów webinariów i warsztatów online m.in. idee tworzenia parków kulturowych, zielonych sal wykładowych oraz sekrety organizacji intrygujących wycieczek przyrodniczych dla dzieci.

Uczestników Giełdy zapraszamy też na wieczorny koncert Krakow Improvisers Orchestra, jam session na trawie oraz zwiedzanie Nowej Huty.

Na 15 września zaplanowaliśmy wizyty studyjne. Podczas rejestracji można wybrać jedną z sześciu tras tematycznych, wśród których znalazły się wizyty w Lanckoronie i Ciężkowicach czy wyprawy do Ojcowskiego Parku Narodowego, w Pieniny oraz w Dolinę Wisły i Raby. Refleksje i dyskusje na temat świadomości ekologicznej i wpływu człowieka na przyrodę będą nam towarzyszyć także podczas spaceru po wybranych miejscach w Krakowie.

16 września podczas sesji plenarnej i posterowej w Nowohuckim Centrum Kultury zostanie zaprezentowanych 16 najciekawszych projektów wyłonionych w toku otwartego naboru przez Zespół Oceniający. Zwycięskie projekty pozwolą na spojrzenie na krajobraz przez pryzmat np. dźwięków, zapachów, relacji z przyrodą, lokalnego dziedzictwa i symboliki oraz historii.

17 września po wspólnym śniadaniu w plenerze w Ośrodku Kultury im. C.K. odbędą się sesje posterowa i stolikowa oraz warsztaty.

Źródło:

Materiał nadesłany