EN

21.09.2020, 12:39 Wersja do druku

Kraków. Warsztaty antymobbingowe w Teatrze Nowym Proxima


25 i 26 września o godz. 19.15 w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie odbędą się premierowe pokazy przedstawienia „Spektakl dyplomowy, czyli kilka piosenek o przemocy w teatrze” przygotowanego przez Zespół w składzie: Karolina Szczypek, Paweł Sablik, Andrzej Błażewicz, Magdalena Dębicka, Karol Osman, Konrad Cichoń, Miguel Nieto, Maria Duda, Annika Mikołajko, Adrianna Kurzawa, Tobiasz Berg.

Premierze spektaklu towarzyszą warsztaty z zakresu profilaktyki antymobbingowej, które 26 września, w godz. 15.00-17.00 poprowadzi psycholog pracy Łukasz Chwalisz z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego “OSA”.

Inne aktualności

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapisy na warsztaty (do wyczerpania miejsc): [email protected]; warsztaty odbędą się na Scenie Głównej Teatru Nowego Proxima w Krakowie, ul. Krakowska 41

W trakcie warsztatów poruszane będą m.in. następujące zagadnienia:

1. Mobbing – definicja w punktu widzenia prawa polskiego i międzynarodowego, sytuacja prawna w Polsce.

2. Przebieg sytuacji mobbingowej, etapy rozwoju zjawiska mobbingu w miejscu pracy.

3. Kryterium zachowań mobbingowych wg. Heinza Leymanna. Formy mobbingu, które najczęściej występują w pracy. 

4. Skutki zdrowotne mobbingu (stres w pracy, wypalenie zawodowe, zmiany psychosomatyczne).

5. Płaszczyzny sytuacji mobbingowej. Czy mobbing może dotyczyć także pracodawców? 

6. Przyczyny występowania zjawiska mobbingu (osobowość osoby mobbującej, przyczyny związane z sytuacją osoby mobbingowanej, przyczyny związane ze strukturę organizacji).

7. Rozwój sytuacji konfliktowej (jak niepozorny spór może się przeobrazić w konflikt?).

8. Co może zrobić osoba mobbingowana? Jak odnaleźć się w sytuacji mobbingu w pracy – do kogo się zwrócić o pomoc? W jaki sposób działać?

„Spektakl dyplomowy, czyli kilka piosenek o przemocy w teatrze” powstaje w ramach 2. edycji Laboratorium Nowego Teatru. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury a także przy wsparciu finansowym Goethe-Institut Krakau oraz Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelewrowicza w Warszawie. 

Premierowe pokazy spektaklu: 25 i 26 września, godz. 19.15, Teatr Nowy Proxima w Krakowie, ul. Krakowska 41, rezerwacja bezpłatnych wejściówek na spektakl: [email protected]

Źródło:

Materiał nadesłany