EN
Festiwal Teatralny ODE IV edycja

Festiwal Teatralny ODE IV edycja (od 24.09.2017 do 10.10.2017)

Organizator

Fundacja Teatr Czrevo

Bielsk Podlaski/Hajnówka/Białystok

24 września (niedziela)
Godz. 18:00 - "PustaJa" - Teatr Czrevo
Miejsce: Hajnowski Dom Kultury (Hajnówka)
**
25 września (poniedziałek)
Godz. 9:00 - "Andersen po-svojomu" - Teatr Czrevo - czytanie bajek
Miejsce: Dom Kultury Prawosławnej (Bielsk Podlaski)
Godz. 10:30 - "Andersen po-svojomu" - Teatr Czrevo - czytanie bajek
Miejsce: Dom Kultury Prawosławnej (Bielsk Podlaski)
Godz. 12:00 - "PustaJa" - Teatr Czrevo
Miejsce: Hajnowski Dom Kultury (Hajnówka)
**
26 września (wtorek)
Godz. 18:00 - PREMIERA "Vovčok Movčok" - Teatr Czrevo,
Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)
**
27 września (środa)
Godz. 11:00 - "Dobry dzień, Jarasła Vasillevicz" - Grupa teatralna z Zespołu Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim,
Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)
Godz. 18:00 - "Dobry dzień, Jarasła Vasillevicz" - Grupa teatralna z Zespołu Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim,
Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)
**
28 września (czwartek)
Godz. 10:00 - "Darožnyja pryhody Vity" - Kazački baj! (Mińsk, Białoruś) + warsztaty teatralne dla dzieci,
Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)
Godz. 12:00 - "Darožnyja pryhody Vity" - Kazački baj! (Mińsk, Białoruś) + warsztaty teatralne dla dzieci,
Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)
Godz. 18:00 - "Popiół i pamięć. 1946" - Teatr Czrevo - czytanie performatywne,
Miejsce: Muzeum Białoruskie (Hajnówka)
**
29 września (piątek)
Godz. 9:00 - "Darožnyja pryhody Vity" - Kazački baj! (Mińsk, Białoruś) + warsztaty teatralne dla dzieci,
Miejsce: Dom Kultury Prawosławnej (Bielsk Podlaski)
Godz. 10:30 - "Darožnyja pryhody Vity" - Kazački baj! (Mińsk, Białoruś) + warsztaty teatralne dla dzieci,
Miejsce: Dom Kultury Prawosławnej (Bielsk Podlaski)
Godz. 13:00 - "Popiół i pamięć. 1946" - Teatr Czrevo - czytanie performatywne,
Miejsce: Muzeum Białoruskie (Hajnówka)
**
2 października (poniedziałek)
Godz. 13:00 - "Pajsci i nie viarnucca" - Tutejšy Teatr (Mińsk, Białoruś),
Miejsce: Hajnowski Dom Kultury (Hajnówka)
**
3 października (wtorek)
Godz. 13:00 - "Pajsci i nie viarnucca" - Tutejšy Teatr (Mińsk, Białoruś),
Miejsce: Bielski Dom Kultury (Bielsk Podlaski)
**
4 października (środa)
Godz. 13:00 - "Romeo i Julia" - Teatr z Muzeum Białoruskiego,
Miejsce: Muzeum Białoruskie (Hajnówka)
Godz. 18:00 - "Romeo i Julia" - Teatr z Muzeum Białoruskiego,
Miejsce: Muzeum Białoruskie (Hajnówka)
**
5 października (czwartek)
Godz. 10:00 - "Romeo i Julia" - Teatr z Muzeum Białoruskiego,
Miejsce: Muzeum Białoruskie (Hajnówka)
Godz. 13:00 - "Romeo i Julia" - Teatr z Muzeum Białoruskiego,
Miejsce: Muzeum Białoruskie (Hajnówka)
**
7 października (sobota)
Godz. 19:00 - "Dzionnik paeta" - Teatr Białoruskiej Dramaturgii (Mińsk, Białoruś) w ramach projektu Teatru Dramatycznego "Kierunek Wschód",
Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)
Godz. 21:00 - JUBILEUSZ 30-lecia pracy dramaturgicznej Siarhieja Kavalova
Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)
**
8 października (niedziela)
Godz. 19:00 - "Białoruś. Dydaktyka" - Teatr Białoruskiej Dramaturgii (Mińsk, Białoruś) w ramach projektu Teatru Dramatycznego "Kierunek Wschód",
Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)
9 października (poniedziałek)
**
Godz. 10:00 - "Šlach da Batlejema" - Grodzieński Teatr Lalek (Białoruś),
Miejsce: Białostocki Teatr Lalek (Białystok)
**
10 października (wtorek)
Godz. 11:00 - "A mnie nie soramna" - Teatr Białoruskiej Dramaturgii (Mińsk, Białoruś),
Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)

Archiwum