EN
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Dyrektor naczelny

dr Jan Sęk

Dyrektor artystyczny

Wojciech Rodek

ul. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-029 Lublin

(81) 5315-120 (sekret.), (81) 5315-112 (kasa biletowa)

info@filharmonialubelska.pl

filharmonialubelska.pl

Aktualności

Archiwum