EN

3.02.2021, 12:05 Wersja do druku

Czy Polacy wrócą do instytucji kultury? Sondaż Narodowego Centrum Kultury

Inne aktualności

Od 1 lutego 2021 r. - w ramach luzowania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 - wybrane instytucje kultury będą ponownie otwarte dla publiczności. Muzea i galerie sztuki mogą rozpocząć funkcjonowanie w ścisłym rygorze sanitarnym, zgodnie z uaktualnionymi wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (https://www.gov.pl/web/kultura/muzea-i-galerie-sztuki). W tym gronie znalazła się galeria Kordegarda, zlokalizowana naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, która zaprasza na wystawę KATA / KAMI. Narodowe Centrum Kultury za pośrednictwem ogólnopolskiego sondażu starało się ustalić, jak Polacy reagują na ponowną możliwość bezpośredniego uczestniczenia w kulturze i fizycznego odwiedzania instytucji kultury.

W grudniu 2020 r. Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło badanie, którego celem było zbadanie postaw i oczekiwań odbiorców kultury w związku z ograniczeniami w działalności instytucji kultury. Pierwsze takie badanie zostało zrealizowane w czerwcu 2020 r., gdy po pierwszym lockdownie obostrzenia sanitarne zostały w znacznej mierze złagodzone i można było korzystać z oferty kin, teatrów, muzeów, galerii, domów kultury i bibliotek. W listopadzie 2020 w związku z drugą falą pandemii, rząd podjął działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w efekcie których ponownie instytucje kultury czasowo zamknięto dla publiczności.

W tych realiach aż 75% respondentów grudniowego sondażu NCK zadeklarowało, że brakuje im wyjść do instytucji kultury, a blisko jedna czwarta (23%) twierdziła, że jest skłonna wziąć udział w płatnym wydarzeniu kulturalnym zaraz po otwarciu instytucji kultury.30% respondentów wyraża pewne obawy
z tym związane, deklarując, że poczeka co najmniej miesiąc, a 25% - co najmniej trzy miesiące. 16% badanych nie planuje uczestnictwa w płatnym wydarzeniu kulturalnym. Z badania wynika, że najwięcej osób po zniesieniu ograniczeń najchętniej wybrałoby się do kina, a w dalszej kolejności – do teatru, na koncert muzyki rozrywkowej.


W porównaniu z czerwcem, w grudniu 2020 r. znacząco wzrósł odsetek osób, które zadeklarowały, że brakuje im wyjść do instytucji kultury (wzrost z 60% do 75% badanych). Przy czym odnotowano znaczący spadek udziału osób, którym nie brakuje wizyt w tego typu placówkach, a odsetek respondentów niezdecydowanych prawie się nie zmienił. Warte refleksji są również zmiany dotyczące deklaracji powrotu do udziału w wydarzeniach kulturalnych, choć nie odnotowano tu tak znaczących różnic. Łącznie 53% respondentów wykazało chęć do uczestnictwa w tego typu wydarzeniach zaraz po otwarciu instytucji kultury lub minimum miesiąc po otwarciu (poprzednio 49%).

Pewne różnice wystąpiły także w przypadku odpowiedzi na pytanie o to, do jakich instytucji badani udaliby się po ich otwarciu w pierwszej kolejności. Wzrósł odsetek osób, które wskazały kino (o 6 punktów procentowych), teatr (o 3 punkty procentowe) i dom kultury (o 2 punkty procentowe). Znacząco zmniejszył się natomiast udział osób, które w pierwszej kolejności wybrałyby udział w płatnym wydarzeniu kulturalnym w plenerze (spadek z 11% do 4%), co może się jednak wiązać z warunkami pogodowymi w grudniu.

Analiza zmian w zakresie oceny wybranych wymogów i obostrzeń na chęć odwiedzenia instytucji kultury wskazuje przede wszystkim na większą akceptację dla noszenia maseczek oraz obowiązku podawania danych osobowych, ale z drugiej strony na wzrost negatywnych ocen odnośnie ograniczeń w dostępie do punktów gastronomicznych. W porównaniu z poprzednią edycją badania mniej osób powstrzymało się od zaopiniowania zaleceń wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Badanie przeprowadzone zostało metodą CATI w dniach 30.11 - 07.12.2020, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1008).

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne