EN
Biennale Sztuki dla Dziecka XVIII edycja

Biennale Sztuki dla Dziecka XVIII edycja (od 5.06.2010 do 8.06.2010)

Organizator

Centrum Sztuki Dziecka

św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Sobota 5 czerwca

g. 17.00, Teatr Animacji

PINOKIO C. Collodiego w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora PINOKIO
w Łodzi, od 7 lat

Pinokio w spektaklu Konrada Dworakowskiego to niepokorny charakter i ciekawość świata, dziecko poszukujące i twórcze. Jedyna lalka na scenie. Z aktorami żywego planu występuje kapela rockowa


Niedziela 6 czerwca


g. 11.00 i 13.00, Teatr Animacji

PINOKIO Carlo Collodiego w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora PINOKIO
w Łodzi

od lat 7g. 18.30, Sala Wielka CK Zamek

IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA W. Gombrowicza

w wykonaniu Opolskiego Teatru Lalki i Aktora

od 15 lat

Gombrowicz w teatrze lalkowym?! Dziwne, ale prawdziwe... Oto Opolski Teatr Lalki i Ak­tora przygotował Iwonę księżniczkę Burgunda Witolda Gombrowicza, a słowacki reżyser Marián Pecko zrobił to w taki sposób, jak gdyby nasz wielki mistrz pióra niczym innym nie zajmował się przez całe życie, jak tylko pisaniem dla teatrów lalkowych...

Zbigniew Ambrożewicz

"Strony" 1/2010Poniedziałek 7 czerwcag. 9. 00 i 13.00, Sala Wielka CK Zamek

IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA W. Gombrowicza

w wykonaniu Opolskiego Teatru Lalki i Aktora

od 15 lat


g. 9.00 i 12.00, Sala Kamerlana CK Zamek

ŻOŁNIERZYK na motywach baśni H. C. Andersena w wykonaniu

Białostockiego Teatru Lalek

od 5 lat

Spektakl w konwencji teatru w teatrze. Historia dzielnego, ołowianego bohatera opowiadana jest przez Poetę i jego Muzę, a widz podgląda proces artystycznej kreacji.


g. 10.00, Teatr Animacji

PINOKIO Carlo Collodiego w wykonaniu Teatru Animacji w Poznaniu

od 9 lat

Przedstawienie o bolesnym zetknięciu niedojrzałego i beztroskiego Pinokia z groźnym i fałszywym światem dorosłych. Służy temu nietuzinkowa wizja sceniczna, szorstka plastyka i świetne, wyraziste aktorstwo.


Wtorek 8 czerwca

g. 10.00, Sala Kameralna CK Zamek

ŻOŁNIERZYK na motywach baśni H.C. Andersena w wykonaniu

Białostockiego Teatru Lalek

od 5 lat


Ceny biletów na wszystkie spektakle 15 zł. w kasie Teatru Animacji

Seminaria i specjalne pokazy filmoweNiedziela 6 czerwcag. 12.00, Klub Lamus - Teatr Animacji

pokaz zapisu filmowego PINOKIA z roku 1992 w wykonaniu Divadla DRAK z Hardec Kraloweg. 15.30 - 18.00, Klub Lamus - Teatr Animacji

Seminarium Klasyka a nowoczesność. Tradycja a współczesność cz.I1. Referat prof. Henryka Jurkowskiego: Zakładnicy klasyki. Klasyka czy nowoczesność.

2. Wypowiedź prof. Wiesławy Hejny:

a. Pinokio ( Wrocławski Teatr Lalek, 1977) i inni. To było wtedy nowoczesne...

b. Teatr w lalce-figurze. Klasyka dla dorosłych. Kilka uwag o przeniesieniu.

c. Praca reżyserska nad tekstem. Pokaz Szewczyka Dratewki wykonaniu studentów Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie, filli we Wrocławiu: Magdaleny Celniaszek, Katarzyny Donner oraz Przemysława Jaszczaka.Poniedziałek 7 czerwcag. 11.30 - 12.30, Klub Lamus - Teatr Animacji

Seminarium cz. II1. Referat Hanny Baltyn: Styki klasyki XXI wieku

2. Tadeusz Pajdała: Przejęcia i przetworzenia klasykig. 12.30, Klub Lamus - Teatr Animacji

Drugi pokaz zapisu filmowego PINOKIA z roku 1992 w wykonaniu Divadla DRAK z Hardec Kraloweg. 12.30, Klub Lamus - Teatr Animacji

Spotkania kierowników literackich

Archiwum