EN
Ogólnopolski Przegląd Monodramu Współczesnego XII edycja

Ogólnopolski Przegląd Monodramu Współczesnego XII edycja (od 15.09.2014 do 21.09.2014)

Organizator

Teatr WARSawy

Rynek Nowego 5/7, 00-229 Warszawa

15.09
(g. 18:00) - "JESTEM SWOJĄ WŁASNĄ ŻONĄ" - czytanie performatywne (wstęp wolny)
(g. 20:00) - "WHAT THE FUCK" (1. nagroda 11. OPMW) - Grupa AnonyMMous.org - spektakl pozakonkursowy
***
16.09
(g. 19:00) - "TAKAJA" - Wrocławski Teatr Lalek
(g. 20:30) - "SEX, DRUGS, ROCK&ROLL" - Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera
***
17.09
(g. 19:00) - "MOJA DROGA B." - Teatr Polonia
(g. 20:30) - "PERFORMER" - Warszawski Teatr Tańca
***
18.09
(g. 19:00) - "SAMOSPALENIE" - Fundacja Sztuki Orbis Pictus
(g. 21:00) - "TATO NIE WRACA" - TEATR WARSawy
***
19.09
(g. 19:00) - "LINATENDU" - Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
(g. 20:30) - "OD PRZODU I OD TYŁU" - Dom Kultury Węglin w Lublinie
***
20.09
(g. 19:00) - "DANCING W KWATERZE HITLERA" - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
(g. 20:30) - "RUM AND VODKA ONLINE" - Centrum Sztuki "Cartonovnia"
***
21.09
(g. 20:00) - "SYNEK" (Grand Prix 11. OPMW) - Kopalnia Guido/Zabrze - spektakl pozakonkursowy***
Kalendarz warsztatów redakcyjnych z gazetą "MonoMono"

14 września 11.00-14.00

15 września 11.00-14.00

16 września 11.00-16.00

17 września 11.00-15.00

18 września 11.00-15.00

19 września 11.00-15.00

20 września 11.00-15.00

21 września 11.00-15.00

22 września - 15.00-17.00

Ceny biletów:
20 zł - spektakle konkursowe
30/50 zł - spektakle pozakonkursowe
35 zł - "Tato nie wraca"
160 zł - karnet na cały festiwal - spośród widzów, którzy kupią karnet, wylosowany zostanie członek jury!

Archiwum