EN
Festiwal Moniuszkowski Cztery pory roku X edycja

Festiwal Moniuszkowski Cztery pory roku X edycja (od 10.11.2010 do 28.11.2010)

Organizator

Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki

ul. Kilińskiego 8, 15-089 Białystok

10 listopada 2010 - ś r o d a - godz. 13
Kino FORUM - Białystok, ul.Legionowa 5

JUTRO "ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI" PIEŚNI STANISŁAWA MONIUSZKI i innych kompozytorów polskich w opracowaniach chóralnych

Ogólnopolski Program: "Śpiewająca Polska"
Koordynator regionalny - Wioletta Miłkowska

K o n c e r t c h ó r ó w
- Chór Przedszkola Samorządowego nr 1 w Białymstoku; Dorota Rutkowska - dyrygent
- Chór Przedszkola Samorządowego nr 27 w Białymstoku; Mirosława Tichoniuk - dyrygent
- Chór Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku; Ewa Beata Kalinowska - dyrygent
- Chór Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku ( kl.I-II Małgorzata Bielawska - dyrygent; Dorota Kunda - przygotowanie
- Chór Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku (kl. IV-VI);Agnieszka Wałejko - dyrygent
- Chór Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku; Grażyna Siwerska- Mandziuk - dyrygent
- Chór Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku; Marzena Mielańczuk - dyrygent
- Chór Szkoły Podstawowej nr 28 im. K.I.Gałczyńskiego; Jolanta Gwiazdowska - dyrygent
- Chór Szkoły Podstawowej nr 44;Grażyna Wołkowyska - Tomaszuk - dyrygent
- Chór Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku; Liliana Czyżewska - dyrygent
- Chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie;Izabela Kłubowicz - dyrygent
- Chór Szkoły Podstawowej nr 34 im. Gen. Józefa Z. Bema w Białymstoku; Jolanta Woronowicz - dyrygent
- Chór Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku; Liliana Czyżewska - dyrygent
- Chór Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Konarskiego w Białymstoku; Joanna Selwesiuk - dyrygent
______________________________________________
10 - 22 listopada 2010
Foyer kina Forum - Białystok, ul. Legionowa 5

"MONIUSZCE w hołdzie - talentom z pomocą" . Pokonkursowa wystawa prac dziecięcych.
_____________________________________________
13 listopada 2010 - s o b o t a - godz. 18
Pałac Branickich - Białystok, ul. Kilińskiego 1

WIELCY ROMANTYCY: MONIUSZKO-CHOPIN

Stanisław Moniuszko: Opery - partie chóralne
Fryderyk Chopin: Pieśni ; opracowanie chóralne: Andrzej Koszewski

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
VIOLETTA BIELECKA - dyrygent
Monika Bierć - fortepian
_____________________________________________
16 listopada 2010 - w t o r e k godz. 17 30
Archikatedra pw. Wniebowzięcia NMP - Białystok, ul. Kościelna 2

Uroczystość Matki Boskiej Ostrobramskiej

" III LITANIA OSTROBRAMSKA "
Muzyka: Stanisław Moniuszko
W y k o n a w c y:
Orkiestra i Chór Zespołu Szkól Muzycznych im. I.J. Paderewskiego
Kazimierz Dąbrowski - dyrygent
Soliści Opery i Filharmonii Podlaskiej:
Julita Wereszko - Korch - sopran
Marta Kummer - alt
Bartłomiej Łochnicki - tenor
Bogdan Kordy - bas
Monika Bierć- przygotowanie chóru i solistów
______________________________________________
20 listopada 2010 - s o b o t a - godz. 16
Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Podleśna 2

"STRASZNY DWÓR" - opera w 4 aktach
Muzyka: Stanisław Moniuszko. Libretto: Jan Chęciński
Filmowe odtworzenie spektaklu z Teatru Wielkiego w Łodzi z 1997.
Reżyseria: Kazimierz Kowalski
______________________________________________
22 listopada 2010 - p o n i e d z i a ł e k godz. 18 40
Archikatedra pw. Wniebowzięcia NMP - Uroczystość Św. Cecylii
Białystok, ul. Kościelna 2

PIEŚNI RELIGIJNE
Muzyka: Stanisław Moniuszko i inni kompozytorzy
W y k o n a w c y:
Ogólnopolski Program: "Śpiewająca Polska"
Wioletta Miłkowska - koordynator regionalny
K o n c e r t c h ó r ó w:
Chór Zespołu Szkół nr 3 w Białymstoku
Dorota Tymińska - dyrygent
Chór Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Białymstoku
Anna Michalewicz - dyrygent
Chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku
Agnieszka Hryniewicka - dyrygent
Chór Publicznego Gimnazjum nr 13 w Białymstoku
Monika Leszczyńska - dyrygent
Chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku
Agnieszka Hryniewicka - dyrygent
Chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku
Anna Słomka - dyrygent
Chór Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku
Anna Olszewska - dyrygent
Chór XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Pileckiego
Anna Stankiewicz - dyrygent
_______________________________________________

27 listopada 2010 - s o b o t a - godz. 19 - 24
Pałac Branickich, Białystok, ul. Kilińskiego 1
w s t ę p p ł a t n y

BAL KOSTIUMOWY " U HRABINY " z postaciami z utworów Stanisława Moniuszki wzorowany na libretcie opery "HRABINA" w 150-lecie premiery z udziałem Zespołu Muzyki Salonowej "Bagatela" w składzie:
Adam Manijak - fortepian i kierownictwo
Maciej Łabecki - skrzypce
Robert Stefański - klarnet
Artur Komorowski - kontrabas
-----------------
P r o g r a m a r t y s t y c z n y

POLONEZ z opery "HRABINA" i MAZUR z opery "HALKA"
z a p r e z e n t u j e
Zespół Pieśni i Tańca
"KURPIE ZIELONE"
Grażyna Kuklińska - fortepian
Wiesław Dąbrowski - choreograf

Arie z opery "HRABINA" i Pieśni
w y k o n a j ą:
SOLISTKI TEATRU WIELKIEGO w Warszawie

WANDA BARGIEŁOWSKA-BARGEYŁŁO - mezzosopran
ANNA KUTKOWSKA-KASS - sopran koloraturowy
oraz
Roman Szymczuk - bas
Stefan Maciej Krassowski - fortepian
Adam Kondratowicz - fortepian

MUZYKA I TAŃCE DWORÓW EUROPEJSKICH
p r z e d s t a w i :
Zespół Muzyki Dawnej - CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS
Helena Szuhalska - choreograf, kierownik Zespołu
Bożena Kraśko - instruktor grupy instrumentalnej
Emilia Perkowska - instruktor grupy wokalnej

Zespól Fletów Prostych CANTIO POLONICA
Bożena Kraśko - kierownik artystyczny
______________________________________________
28 listopada 2010 - n i e d z i e l a
godz. 14 30 - 17 OO
Kino FORUM - Białystok, ul. Legionowa 5

"HALKA"- opera w 4 aktach
Muzyka: Stanisław Moniuszko. Libretto: Włodzimierz Wolski
Filmowe odtworzenie nagrania z 30 XII 2000 r.
Spektakl Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w P o z n a n i u.
Gość specjalny - odtwórczyni roli HALKI - Białostoczanka
MARIA MITROSZ - sopran

Zakończenie X Moniuszkowskiego Festiwalu Podlasia w Białymstoku

W s t ę p w o l n y
z wyjątkiem 27 listopada 2010 - płatne karty wstępu *

Archiwum